Symbole, znaki , rysunki i obrazy towarzyszą ludzkości od tysięcy lat.

Począwszy od rysunków w jaskiniach, poprzez proste i rozbudowane symbole religijne i szamańskie, różne epoki i kierunki w sztukach plastycznych, a skończywszy na współczesnej sztuce i arteterapii

Człowiek poprzez rysunek i działania plastyczne starał się opisać, wyrazić i zrozumieć swój świat, wyrazić swoje uczucia i potrzeby, komunikować się z innymi ludźmi poprzez czas i przestrzeń jak i komunikować się z tym co ukryte i niewidzialne- światem duchów i przodków-rysunki i znaki szamańskie, jak i tym co boskie i nadprzyrodzone-światem Boga, Aniołów-np  malarstwo sakralne, ikony, buddyjskie czy wedyjskie mandale.

C. G. Jung, badacz ludzkiej nieświadomości, twórca psychologii głębi rozpoznał, że rysunki pacjentów mają głębokie znaczenie-wyrażają ich nieświadomy proces i ich rysowanie wspiera ich uzdrowienie i integracje. Rysunki religijne, mitologiczne wyrażają świat archetypów i przestawiają różne fazy podroży przez życie, którą możemy nazwać „Podróżą Bohatera”.

Praca z rysunkami może nam pomóc rozpoznać w jakiej fazie rozwoju jesteśmy, czego potrzebujemy i czego nam brakuje, jak i wspierać i afirmować rozwój archetypowych sił mogących nas wspierać w podróży przez życie.

W arteterapii możemy stosować rysunek i działania plastyczne na wiele sposobów.

  1. Rysunek i działania plastyczne służą do wyrażania siebie, swoich uczuć i tego czego doświadczamy tu i teraz. Proces wyrażanie siebie poprzez rysunek i działania plastyczne ma działanie terapeutyczne.
  2. Rysunek i działania plastyczne mogą być narzędziem diagnozowania i wykorzystywane w diagnozie w edukacji i w psychoterapii.
  3. Rysunek i działania plastyczne mogą być formą afirmowania rzeczywistości, którą chcemy wykreować.
  4. Rysunek i działania plastyczne mogą być formą poznawania siebie i dialogu z nieświadomością-metoda „Twórczego Dialogu”.
  5. Rysunek i działania plastyczne mogą być wykorzystywane w procesie coachingu pomagając rozpoznawać ukryte przyczyny problemów oraz znajdować i kreować nowe rozwiązania, czy pomagać nawiązać kontakt z potrzebnymi zasobami.

Metoda Twórczego Dialogu jest inspirowana metodą Life Art Proces Anny Halprin i pracą Junga.

Jung wcześnie zauważył, że proces aktywnej wyobraźni, dialogu podświadomością poprzez symbole, może być praktykowany poprzez twórczą ekspresję-taniec, rysunek, kreatywne pisanie, pracę z dźwiękiem. Pionierem pracy zgodnie z tymi założeniami była Anna Halprin, którą stworzyła metodą Life Art Process. Podobne ćwiczenia możemy znaleźć w pracy R. Assagiolego, twórcy psychosyntezy i ojca psychologii transpersonalnej.

Nauczana na Akademii Terapii Ekspresyjnych metoda Twórczego Dialogu, czerpie inspiracje zarówno z metody Anny Halprin, prac Junga czy psychosyntezy Assiagiolego jak i z praktyki Zen Coachingu.

Akademia Terapii Ekspresyjnych XXIII edycja 2021-22 – Terapie ekspresyjne (terapiaprzezsztuke.pl)

http://www.mateuszwiszniewski.eu/praca_z_mandala_jako___spotkanie___02_2013.html