Kreatywne Pisanie i Terapia Poezją.

            Wszyscy wiedzą, że kropla zawiera się w oceanie

            Ale niewielu wie, że ocean zawiera się w kropli. (Suficka Mądrość).

Słowa poezji mogą pokazać nam świat inaczej niż widzieliśmy go do tej pory. Otworzyć nowe bramy, wszechświaty rozumienia i doświadczenia. Przekonanie o terapeutycznej mocy słowa jest tak stare jak ludzkość. W medycynie archaicznej, szaman, czy znachor poprzez moc swoich słów, rytm, rym, pieśń, czy opowieść, wspierał terapeutyczne działanie innych zabiegów leczniczych takich jak podawanie ziół itp.

We wszystkich kulturach świata ludzie pomagają sobie w trudnych chwilach śpiewając ballady lub pieśni, czy recytując wiersze aby łatwiej sobie poradzić z trudnymi uczuciami i wewnętrznym zamieszaniem. Już w czasach Starożytnej Grecji łączono poezję z procesem leczenia i uzdrawiania. Bóg-Apollo Grecki-bóg słońca i uzdrawiania był także patronem muzyki i poezji.

Christina Baldwin podaje, że w amerykańskich szpitalach przeprowadzono badania z, których wynika, że ludzie chorzy na śmiertelne choroby, którzy piszą, na przykład prowadzą dziennik, żyją dłużej od pacjentów o podobnych chorobach, którzy nie piszą, aż o jedną trzecią czasu. Inne badania dowodzą, że pisanie wpływa na fizjologię i prace mózgu zwiększając ilość i jakość komórek odpornościowych organizmu, co zwiększa odporność na choroby.

W roku 1969 powstała w USA organizacja Amerykańskie Towarzystwo Terapii Poezją, której celem jest propagowanie i rozwój tej gałęzi terapii przez sztukę. Reiter (1997) wymienia następujące cele terapii poezją:

 • Poprawa zdolności reagowania na wyobrażenia, koncepcje i spowodowane nimi uczucia.
 • Wzrost adekwatnego rozumienia siebie.
 • Rozwój świadomości relacji interpersonalnych.
 • Poprawa orientacji w rzeczywistości.
 • Wzrost kreatywności, auto ekspresji i poczucia własnej wartości.
 • Wspieranie pozytywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów.
 • Poprawa komunikacji, zwłaszcza w zakresie zdolności słuchania i mówienia.
 • Integracja różnych aspektów siebie w psychologiczną całość.
 • Uwalnianie napięcia i silnych emocji.
 • Odkrywanie znaczenia poprzez nowe idee, wglądy i informacje.
 • Wspieranie pacjentów w doświadczaniu wyzwalającej i odżywiającej jakości piękna.

W terapii poezją stosuje się najczęściej trzy rodzaje ćwiczeń:

 1. W trakcie sesji wykorzystuje się wcześniej istniejąca literaturę.
 2. Terapeuta prowadzi klientów przez ćwiczenia pomagające i uczące tworzyć poezję.
 3. Grupa, rodzina, czy para tworzy wspólny zbiorowy wiersz.

Romantyczni poeci widzieli w poezji wielką siłę wpływania na ludzkie dusze i zmieniania świata. Czy mieli racje?

Hafiz perski mędrzec i poeta, napisał:

Poeta to ktoś kto może nalać światło na łyżkę

Podnieść ją i odżywić

Twoje piękne, spieczone, święte usta.

 

Wiersze i zdjęcia na facebooku:

https://www.facebook.com/Muzyka-słów-104082134572848

 

http://www.mateuszwiszniewski.eu/gory_okryte_mgla_.html

http://www.mateuszwiszniewski.eu/zielone_trawy_i_zapachy_laki.html

http://www.mateuszwiszniewski.eu/nogi_tanczace_flamenco_.html

http://www.mateuszwiszniewski.eu/na_falach_tanca_.html

Terapia poezja polega na czytaniu lub tworzeniu wierszy
Aby nawiązać i pogłębić kontakt i ze sobą
Lepiej radzić sobie z bólem i trudnymi uczuciami
Rozwijać własną wewnętrzna narracje
Która pomaga budować swoją opowieść o życiu
Która nadaje moc i uczy samodzielnego myślenia.
Terapia poezją uczy poznawania perspektywy duszy i serca
I przekraczania ograniczeń umysłu

Przywiązanego jedynie do tego co wie i rozumie.
Terapia poezją pomaga poznawać język i wpływ jaki mają słowa,

zdania i narracja jaką się posługujemy…
Na sposób doświadczania i rozumienia życia.
Terapia poezją uczy nas o mocy słów i języka
I ćwiczy w lepszym i bardziej precyzyjnym używaniu słowa.
Słowo ma moc stwarzania i niszczenia.
Słowo może być drabiną do nieba albo schodami do piekła,
Słowo może być otwartą albo zamkniętą bramą.
Bądźmy uważni i świadomi tego co mówimy i myślimy.

Terapia poezją i kreatywne pisanie budzą naszą inteligencję słów

i zwiększają świadomość tego jakie historie i opowieści nieświadomie kierują naszym życiem

i postrzeganiem świata.

Warsztaty i sesje indywidualne terapii poezją:

https://youtu.be/C4HZ959Egq8

stardance33@gmail.com,   791 927 957