Terapie ekspresyjne i uzdrawiający taniec z perspektywy terapii Gestalt.

  1. Podejście Gestalt, w dużym skrócie.

Zaakceptowanie różnych, niezintegrowanych części jednostki w pełni, w nieosądzający sposób, wspiera rozwój.

Rozwój jest wspierany przez to, że jednostka pozwala sobie wejść w doświadczenie zamiast tylko o nim mówić. Bycie w doświadczeniu tu i teraz, przeżycie tego w pełni całym sobą, w pełnej identyfikacji z procesem, prowadzi do przemiany.

Pozwolenie sobie na takie przeżycie siebie w pełni, bez osądzającego krytyka, który to przeżycie blokuje, wspiera proces integracji.

Osądy, koncepcje, wewnętrzny krytyk powstrzymują jednostkę od doświadczenia siebie w całej totalności i pełni.

Wspierające, w tym procesie, jest bezpieczne otoczenia i terapeuta, który potrafi szanować i akceptować całość istoty klienta, włączając w to wszystkie wstydliwe, ukryte w cieniu, aspekty.

Nieosądzający obserwator-świadomość świadka, zdolność bycia tu i teraz może być rozwijana na skutek praktyki wielu form medytacji, czy mindfullness.

Jednym z podstawowych założeń Gestalt jest rozwijanie doświadczenia, świadomości tego co dzieje się teraz-„Co czujesz teraz?”

Siła, moc przemiany rodzi się z doświadczenia chwili obecnej zamiast wspominania przeszłości, czy planowania przyszłości.

„Porzuć rozum i zwróć się do zmysłów”, mawiał Perls.

Doświadczanie w pełni, wszystkimi zmysłami: wzrokiem, czuciem, słuchem wspiera doświadczanie pełni i proces transformacji.

Dysharmonia i wewnętrzne konflikty istnieją we wszystkich ludziach.

Bycie świadomym , nie wypieranie ale właśnie badanie i przyglądanie się, doświadczanie różnych, będących w konflikcie, wypartych części jest właśnie drogą prowadzącą do integracji i pełni.

Poprzez doświadczanie, wyrażanie i przeżywanie skonfliktowanych i wypartych części siebie możliwa jest ich integracja.

Proces ten jest tym mocniejszy i bardziej przeżywa się go całym ciałem.

Blokady, związane z tłumieniem różnych części siebie mogą się przejawiać jako zbroja charakteru, nie czucie pewnych części ciała, czy brak synchronizacji w ruchu.’

Praca z koncepcją figura i tło, wydobywanie ukrytych i skonfliktowanych części i doprowadzanie do ich dialogu i większej klarowności między nimi, często wspomagają proces podejmowania decyzji.

Ucieleśnienie, spersonifikowanie wypartych części, odgrywanie konfliktu wspiera proces integracji i klarowności.

Jung polecał niektórym pacjentom tańczenie postaci ze snu.

Tańczenie postaci, czy symboli reprezentujących nasze wewnętrzne wyparte części, pomaga je w pełni doświadczyć, uświadomić sobie i zintegrować.

Proces taki pomaga odreagować napięcie związane w wypartymi częściami i wspiera rozwijanie świadomości i integracji.

(Opracowane na podstawie, Penny Lewis Bernstein, The Use of Symbolism Within a Gestalt Movement Therapy Aproach)

2) Spotkanie Gestalt, tańca terapeutycznego i terapii ekspresyjnych.

Fritz Perls osobiście zainspirował i wpłynął na rozwój ważnych nurtów tańca terapeutycznego i terapii ekspresyjnych. Gabrielle Roth, twórczyni 5 Rytmów, asystowała Perlsowi na jego sesjach terapii Gestalt w Esalen, prowadząc tam zajęcia ruchowe.

Anna Halprin, która była już wtedy znaną performerką, nauczycielką tańca i miała własny zespół w San Francisco, zaprosiła Fritza Persla do współpracy.

Perls, który żywo interesował się teatrem, pracował z Anną Halprin i jej zespołem i Anna Halprin miała u Perlsa wiele sesji indywidualnych, które z pewnością wpłynęły na jej drogę rozwoju i sposób pracy.

3) Zasady Gestalt w praktyce tańca terapeutycznego i terapii ekspresyjnych.

  1. a) W trakcie tańca opartego na ruchu spontanicznym dochodzi do pełniejszego odczuwania i przeżywania całym ciałem siebie, swoich emocji oraz wypartych i nie zintegrowanych części siebie.
  2. b) Doświadczanie siebie w tańcu wspiera wychodzenie z głowy i bycie tu i teraz.
  3. c) Można w tańcu i teatrze tańca odgrywać różne wyparte części siebie, swoich konfliktów, lepiej je poznawać i osiągać większy poziom integracji.
  4. d) W tym procesie, także zgodnie z postulatem Junga, by prowadzić proces aktywnej wyobraźni przez sztukę, można także wykorzystywać pracę z rysunkiem, kreatywne pisanie i pracę z dźwiękiem i głosem.

Wykorzystywanie innych form twórczej ekspresji jest też zgodne z założeniem Gestalt, by przeżywać całym sobą, wszystkimi zmysłami: wzrok-ekspresja plastyczna, słuch-ekspresja muzyczna, śpiew itd., czucie-taniec itd

Na tych właśnie zasadach opiera się stworzona przez Annę Halprin metodą Life Art. Proces.

4) Inspiracje Gestalt w praktykach Akademii Terapii Ekspresyjnych.

Wiele z tych założeń jest w praktyce realizowanych na zajęciach Akademii Terapii Ekspresyjnych, dla powstania, której ważną inspiracją była praca Anny Halprin-jednej z ważnych pionierek terapii ekspresyjnych.

  1. a) Taniec spontaniczny i praca z ciałem, pomaga lepiej doświadczyć własne ciało i przeżywać całym sobą w pełni, poprzez taniec , siebie, swoje emocje i rożne aspekty siebie.
  2. b) Teatr improwizacji tańca , pozwala na wyłanianie i odgrywanie w teatrze tańca różnych ról i postaci wewnętrznych pozwalając na pełniejsze przeżywanie i lepsze zrozumienie różnych aspektów siebie i ich integracje.
  3. c) Wprowadzana teraz do nowych edycji ATE metoda „Twórczego dialogu” opiera się na możliwości wchodzenia w twórczy dialog, poprzez taniec, rysunek, kreatywne pisanie i pracę z głosem (aktywna wyobraźnia poprzez twórczą ekspresję) z różnymi częściami siebie, swojego ciała, postaciami wewnętrznymi, częściami snu, archetypami, czy częściami świata.

Jest jednak pewna różnica między metodą Twórczego Dialogu a podejściem Gestalt. W podejściu Gestalt, wszystkie części snu są częściami danej osoby.

W Twórczym Dialogu, zgodnie z podejściem Jungowskim, czy podejściem Shauna Mc Niffa, jednego z głównych teoretyków terapii ekspresyjnych, różne części snu mogą być także odzwierciedleniem czegoś co istnieje poza człowiekiem, np. świata archetypowego.

\Wchodzenie w Twórczy Dialog z częściami snu, postaciami wewnętrznymi i elementami własnego doświadczenia poszerza świadomość i prowadzi do większej integracji.

Osoby zainteresowane poznaniem i doświadczeniem tych metod oraz używaniem ich w swojej pracy zapraszam na

 

http://www.mateuszwiszniewski.eu/filmy_ze_zdjeciami_z_zajec_-345.html

Kontakt: 791927957, stardance33@gmail.com