Joga Bioenergetyczna opiera się na pracy z prostymi asanami, a potem z technikami oddechowymi, skanowaniem ciała, medytacjami budującymi pozytywne uczucia i rozpuszczającymi napięcia w ciele.

W celu rozwinięcia świadomości i zdolności „wewnętrznego widzenia i czucia” ciała, korzysta się też z ćwiczeń pochodzących terapii ekspresyjnych: rysowanie mapy ciała i części ciała, wchodzenie w dialog z ciałem i jego częściami, rysowanie emocji i dialog z emocjami itd.

Celem Jogi Bioenergetycznej jest rozwijanie

-świadomości ciała,

-wzmacnianie i rozluźnianie ciała,

-uwalnianie blokad i napięć w ciele,

-rozwijanie świadomości medytacyjnej.

Joga Bioenergetyczna jest dla ludzi, którzy:

-Chcą się skutecznie uwolnić od stresu i blokad w ciele,

-Delikatnie wzmacniać ciało,

-Wyciszyć umysł,

-Uwalniać stłumione emocje i blokady energetyczne,

-Rozwijać świadomość ciała i świadomość siebie,

-Lepiej zrozumieć siebie poprzez obserwacje ciała i jego potrzeb,

-Równoważyć energię wewnętrzną,

-Rozwijać swoją praktykę uważności w połączeniu ze świadomością ciała.

Joga Bioenergetyczna wykorzystuje mapę ciała stworzoną w bioenergetyce Lowena-segmenty ciała, struktury charakteru ale nie skupia się na wywoływaniu emocjonalnego katharsis jak w bioenergetyce ale na medytacyjnym, kontemplacyjnych rozpuszczaniu napięć i blokad.

Dzięki temu nie wzmacnia się negatywnych emocji, nie traci się energii witalnej i podnosi wibracje, oraz uzyskuje efekt uspokojenia umysłu.

Zachodnie podejście do pracy z ciałem zachęca uwalniania i przeżywania emocji (proces katharsis) aby uwolnić przepływ energii i dotrzeć do witalności i radości życia (Bioenergetyka, Core Energetics).

Wschodnie podejście preferuje rozwijanie uważności i świadomości ciała aby rozpuszczać blokady i napięcia w ciele poprzez siłę świadomej uważności

(Wipasana i Zen Coaching).

W istocie oba podejścia mogą się uzupełniać

.

W praktyce Jogi Bioenergetycznej dąży się do uwolnienia się od blokad emocjonalnych i energetycznych ale robi się to poprzez pozycje ciała, świadomą obserwację i oddech, a nie wywoływanie emocjonalnego odreagowania i katharsis.

Emocjonalne odreagowanie może się samo pojawić ale nie jest to celem praktyki.

W odróżnieniu od Jin Jogi, Joga Bioenergetyczna bardziej wzmacnia ciało i wykorzystuje pozycje stojące oraz techniki oddechowe.

Celem Jogi Bioenergetycznej nie jest podnoszenie energii do „wyższych czakr”

ale rozpuszczanie blokad w ciele i rozwijanie świadomości i zdolności bycia w ciele,

profilaktyka, zdrowie i rozwijanie zdolności bycia tu i teraz, uważności i wglądu, poprzez obserwacje ciała.

Podstawowe tematy pracy to:

-Ugruntowanie,

-Praca z segmentami ciała np. biodra, ramiona, klatka piersiowa itd.

-Wspieranie rozwojowe różnych struktur charakteru,

-Rozwijanie świadomości ciała,

-Rozpuszczanie blokad poprzez ćwiczenia oddechowe i świadomą obserwacje,

-Praca z meridianami i organami wewnętrznymi wg TCM.

Prowadzący dr Mateusz Wiszniewski, instruktor jogi wg Siwanandy i Czi Kung Healing Dao, Zen Coach.

Moje doświadczenia w pracy z ciałem:

Ukończyłem kurs instruktorski Jogi w tradycji Sivanandy, brałem też udział w kursie Jin Jogi z Beta Lisboa.

W latach 90-tych byłem instruktorem Jantra Jogi-jogi tybetańskiej związanej z tradycją Dzogczen. Uczyłem się od uczniów Mistrza Namkhai Norbu: Fabio Andrico i Laury Evangelisti. Brałem też udział w warsztatach Kum Nye-tybetańskiej jogi leczniczej, prowadzonych przez ucznia Tarthanga Tulku-Mathiasa Steuricha.

Ostatnio brałem udział w warsztatach tybetańskiej Jogi Keksel z tradycji Bon prowadzonych przez Chaphura Rinpocze.

(Praktyki Jogi Tybetańskiej są nauczane w obrębie swoich tradycji i nie będą przekazywane w trakcie zajęć, jednak ich doświadczenie pomaga mi lepiej zrozumieć relacje ciało-energia-umysł-świadomość.)

Uczyłem się Czi Kung od uczniów Mistrza Mantak Chia i kurs instruktorski ukończyłem u Michaella Winna i potem Francesco Garipolli.

Ukończyłem 4-0 letnie szkolenie Core Energetics-pracy z ciałem w duchu Reicha, metody bliźniaczej do bioenergetyki.

Potem brałem udział w szkoleniach i superwizjach na temat „czytania ciała” u Karyne Wilber, doświadczonej terapeutki Core Energetics, asystentki Johna Pierrakosa i specjalistki od „czytania ciała”, czyli rozpoznawania struktur charakteru i wybierania interwencji terapeutycznych na podstawie obrazu ciała.

Brałem udział w szkoleniu TRE -ćwiczeń uwalniających skutki traumy, prowadzonym przez Davida Bercelli.

Pracy z oddechem połączonym uczyłem się od Collina Sissona u, które skończyłem trening integracji oddechem (4 stopnie). Brałem też udział w 3 warsztatach z Gitenem

Ukończyłem też kurs dla facylitatorów Medytacji Dynamicznych Osho w Anglii.

Uczyłem się też różnych technik masażu: hawajskiej sztuki uzdrawiania Lomilomi, Shiatsu, Trager Bodywork i masażu twarzy Kobido.

Ponadto od lat zajmuje się różnymi technikami uzdrawiającego tańca, brałem udział w warsztatach Anny Halprin, Gabrielle Roth, Emilie Conrad, Ruth Zaporach i prowadzę warsztaty terapii ekspresyjnych.

Kontakt i informacje: Mateusz Wiszniewski, stardance33@gmail.com, 791927957,

www.terapiaprzezsztuke.pl