W jaki sposób taniec uzdrawia?

Mary Chace pionierka terapii tańcem wyróżniła

Cztery Obszary Działania Tańca Terapeutycznego.

 

 • Praca z Ciałem.

Emocje, napięcia, nawyki myślenia, osobowość są odzwierciedlane w budowie ciała, napięciach mięśni i zakłóceniu możliwości ruchu. Poprzez odpowiednie dobieranie ćwiczeń ruchowych i tanecznych możliwe jest rozluźnienie struktury napięć i przepracowywanie tzw zbroi charakteru.

Poprzez odpowiednio dobrane  ćwiczenia możemy:

 1. uwalniać od napięć i otwierać ciało,
 2. doskonalić sposób poruszania się,
 3. rozwijać świadomość ciała i rozumienie siebie.
 4. Można założyć, że powyższe skutki będą prowadzić do rozwoju i integracji osobowości i większej satysfakcji z życia.

Ćwiczenia: rozgrzewka, taniec żywiołów, taniec części ciała, masaż i automasaż, ćwiczenia świadomości ciała, ćwiczenia energetyczne.

 

 • Działanie Symboliczne.

Problem może zostać przepracowany na czysto symbolicznym poziomie przez odegranie lub odtańczenie go i jego rozwiązania. Interpretacja i analiza konfliktu nie są dla jego rozwiązania niezbędne. Symboliczne rozwiązywanie problemów polega na odegraniu w tańcu problemu i jego rozwiązania na poziomie symbolicznym. Stłumione uczucia i traumatyczne doświadczenia mogą zostać wyrażone i uwolnione z pomocą symbolicznych ruchów. Przykładem takich ćwiczeń są:

 1. Terapeutyczny Teatr Tańca,
 2. Taniec Ośmiu Żywiołów,
 3. Ceremonie Terapeutyczne.

 

 • Terapeutyczne Działanie Relacji poprzez Ruch i Taniec.

Relacja poprzez ruch i taniec polega na umiejętności nawiązania kontaktu przez postrzeżenie i kinestetyczne odzwierciedlanie i reagowanie na ruchy partnera. Odzwierciedlanie i naśladowanie ruchu partnera umożliwia autentyczne spotkanie i nawiązanie pozawerbalnej relacji. Umożliwia to przeżycie głębokiego doświadczenia relacji, uświadomienie sobie swoich odczuć i wzorców działania, postrzegania i odczuwania w relacji oraz ich stopniową ewolucję. Przykładami takich ćwiczeń są: ćwiczenie wspólnego tańca w parach, dialog ruchowy, improwizacja w kontakcie

 

 • Integracja Grupy poprzez Zbiorową Aktywność Rytmiczną.

Grupowa aktywność rytmiczna umożliwia integrację grupy oraz budowanie poczucia wspólnoty i bezpieczeństwa. Rytmiczny ruch grupy pomaga rozwinąć zdolność bycia razem, podążania za innymi oraz prowadzenia. Wspólne wyrażanie emocji i potrzeb, ułatwia zorganizowanie się grupy i przygotowanie się do wykonywania zadań.

Przykłady ćwiczeń: dzielenie się ruchem, wspólne tańce w rytmie np. salsy, Tańce w Kręgu.

Akademia Terapii Ekspresyjnych XXIII edycja 2021-22 – Terapie ekspresyjne (terapiaprzezsztuke.pl)

Kontakt , 791 927 957, stardance33@gmail.com