CZYM SĄ TERAPIE EKSPRESYJNE?

Sztuki (terapie) Ekspresyjne
łączą sztuki wizualne, ruch, dramę, muzykę, pisanie i inne procesy twórcze, by wspierać głęboki rozwój osobisty i rozwój społeczności.

Zmierzają do rozwijania podejścia multimodalnego w obrębie psychologii, rozwoju organizacji, społeczności, sztuki i edukacji.

Poprzez zintegrowanie (odmiennych) procesów twórczych i pozwalanie by jeden przepływał w drugi, zdobywamy dostęp do naszych wewnętrznych zasobów, co pomaga nam w uzdrawianiu, osiąganiu większej klarowności, iluminacji i twórczości.
Na podstawie definicji terapii ekspresyjnych umieszczonych na stronie Amerykańskiego Towarzystwa Terapii Ekspresyjnych www.ieata.org

Terapie Ekspresyjne:

https://youtu.be/C4HZ959Egq8

Korzyści z praktykowania terapii ekspresyjnych:
TANIEC TERAPEUTYCZNY:

-pomaga uwalniać się od skutków stresu,
-wspiera integrację ciała i umysłu,
-poprawia kondycję fizyczną, koordynację ruchową, inteligencję kinestetyczną, gracje w sposobie poruszania się,
-pomaga poczuć się młodziej poprzez stymulowanie wydzielania endorfin i rozluźnianie powięzi,
-pomaga w terapii deficytów rozwojowych i zaburzeń więzi,
-wspiera rozwój inteligencji emocjonalnej i świadomości ciała,
-poprawia jakość relacji i rozwija „inteligencję relacji”,
-rozwija zdolność ekspresji i improwizacji,
-wspiera procesy uzdrawiania, podnoszenia wibracji i uwalniania blokad energetycznych.
-wspiera otwieranie się na doświadczenia duchowe i transpersonalne,

MANDALA TERAPEUTYCZNA:

-pomaga radzić sobie ze stresem i poprawić nastrój,
-wspiera proces indywiduacji,
-uczy rozumienia języka podświadomości poprzez rozumienie języka znaczenia symboli, kolorów i kompozycji,
-rozwija inteligencję wizualną i plastyczną,
-wspiera rozwój siły kreacji,
-rozwija poczucie własnej wartości,
-wspiera rozwijanie zdolności rozumienia siebie,
-wspiera procesy uzdrawiania, podnoszenia wibracji i uwalniania blokad energetycznych.
-wspiera otwieranie się na doświadczenia duchowe i transpersonalne,

RYSUNEK TERAPEUTYCZNY:
-ułatwia rozumienie siebie i diagnozowanie,
-wspiera twórcze rozwiązywanie problemów,

PRACA Z GŁOSEM I DŹWIĘKIEM,
-poprawia proces oddychania,
-otwiera gardło i rozwija zdolności ekspresji,
-pomaga w radzeniu sobie z bólem fizycznym i emocjonalnym,
-wspiera doświadczanie i ekspresje emocji,
-rozwija inteligencję muzyczną,
-pomaga uwalniać blokady w ciele na poziomie wibracyjnym i komórkowym,
-wspiera procesy leczenia, uzdrawiania, podnoszenia wibracji i uwalniania blokad energetycznych.
-wspiera otwieranie się na doświadczenia duchowe i transpersonalne,

TERAPIA POEZJĄ I KREATYWNE PISANIE:
-wspiera w rozumieniu siebie i życia,
-rozwija zdolność rozumienia życiowych lekcji,
-pomaga radzić sobie z bólem i cierpieniem,
-wspiera rozwijanie poczucia własnej wartości i proces samorealizacji,
-wspiera leczenie chorób i zwiększa szanse na wyleczenie
(potwierdzone badaniami),
-wspiera rozwijanie inteligencji słowa i zdolności wyrażania się,

TEATR TAŃCA I DRAMA:
-rozwija zdolność rozumienia roli,
-rozwija zdolność rozumienia procesów grupowych i relacyjnych,
-pomaga zrozumieć ukryte scenariusze i mity życiowe,
-„rozwija inteligencję roli i zdolność występowania”.

 

Najważniejsze wspólne elementy, które występują w pracy wybitnych przedstawicieli terapii ekspresyjnych:

1. Przekonanie, że ekspresja twórcza w różnych formach, np. poprzez działania aktorskie, taniec, śpiew, malowanie itd. może prowadzić do integracji ciała i umysłu, działać terapeutycznie, uzdrowienia, stymulować kreatywność i wspierać rozwój.
2. Zwrócenie się ku naturze i kontaktowi z naturą jako ku ważnemu wsparciu procesu wewnętrznej przemiany i rozwijania mądrości.
3. Rozwijanie świadomości ciała i doświadczenia integracji ciała i umysłu poprzez rożnie rozumiane techniki pracy z ciałem, dialogu z ciałem i rozwijania świadomości ciała.
4. Działanie intermodalne-przechodzenie z jednej formy twórczej ekspresji do drugiej, np. od tańca, do pieśni, od pieśni do rytuału lub pracy z ciałem.
5. Prowadzenie rytuałów terapeutycznych lub parateatralnych wykonywanych na sposób współczesny, świecki, bez tradycyjnej symboliki religijnej, czy szamańskiej.
6. Przekonanie o możliwości odkrycia prawdziwego siebie i zrzucenia nieprawdziwych masek poprzez doświadczenie twórczej ekspresji i pracy z ciałem.
7. Niezależnie od tego czy ta wspólnota miała być grupą teatralną, czy terapeutyczną, relacja –relacją między aktorem a widzem, czy między terapeutą a klientem, wspólne było tworzenie wspólnoty, grupy wsparcia i budowanie relacji w, których ten proces twórczego odkrywania może się odbywać.

Wybrane myśli wybitnych przedstawicieli terapii ekspresyjnej, sztuki i pracy z ciałem:

„Tancerz, jeżeli jest wielki, może dać ludziom coś
co będą na zawsze nieśli ze sobą. Nigdy tego nie zapomną
chociaż mogą być nieświadomi, że to ich zmieniło”.

Isadora Duncan, Isadora Speaks, s. 52


„Każdy Taniec jest odkryciem nas samych. ”
Martha Graham

„Wszyscy jesteśmy artystami z natury i nie potrzebujemy lat specjalistycznego szkolenia aby być artystami tańca.
Wszyscy możemy ruszać się, reagować, czuć i tworzyć.

Lubię myśleć o akcie tworzenia jak o narodzinach mitu-
pierwotnym życiodajnym akcie.

Poprzez doświadczenie twórczości, mamy możliwość przełamania łańcuchów utożsamiających nas z naszym cierpieniem”.

Anna Halprin, Returning To Health with Dance, Movement and Imagery, str. 29

„Próbuję nie stwarzać podziałów i kategoryzacji w moim życiu.
A szczególnie jeżeli chodzi o moje studia nad ruchem. Jedną rzeczą , którą Anna (Halprin) powiedziała mi wcześnie w mojej relacji z nią i która wywarła na mnie duży wpływ było to, że dzielenie rzeczy na kategorie nie jest konieczne. Jeżeli robisz coś w zaangażowany i pełen poświęcenia sposób i jest to wyrazem twego ducha , wtedy nie ma potrzeby aby mówić: to jest taniec, a teraz ćwiczymy sztuki walki, teraz jest teatr, a teraz terapia, a teraz moje życie.“

Fragment wywiadu z Hofmanem G. Soto artystą i nauczycielem metody Anny Halprin.

„Performer… jest człowiekiem czynu. A nie człowiekiem, który gra innego. Jest tancerzem, kapłanem, wojownikiem; jest poza podziałami na gatunki sztuki. … Performer to stan istnienia. Człowiek poznania: … buntownik, przed, którym poznanie stoi jak powinność i który ma je podbić….Człowiek poznania rozporządza czynieniem doing, a nie myślami albo teoriami…. W tym sensie performer to pontifex: czyniący mosty.”
J. Grotowski

„Jeżeli ciało i umysł są jednością, to prawdziwe wychowanie fizyczne, powinno być jednocześnie ćwiczeniem umysłu i odwrotnie-trening umysłu powinien obejmować również ciało”.

A.Lowen, Bioenergetyka


„Nie mogę zrozumieć dlaczego ludzie boją się nowych idei?
Ja boje się starych.” John Cage.

 

-Uzdrawianie sztuką to uwalnianie blokad w ciele poprzez taniec, dźwięk, pracę z obrazem i słowem.
To otwieranie umysłu poprzez kreatywne pisanie, to tworzenie wizji uzdrowienia przez rysunek.
-Uzdrawianie sztuka to uwalnianie bólu i zranień, wyrażanie stłumionych emocji poprzez taniec, śpiew rysunek i pisanie,
-Uzdrawianie sztuką to modlenie się poprzez taniec  i  śpiew o uzdrowienie,
to rysowanie uzdrawiających symboli i szukanie poprzez pisanie przesłania duszy i serca oraz odkrywanie mądrości ciała,
-Uzdrawianie sztuką to pozwalanie aby dotyk piękna niczym dotyk anioła podnosił duszę na wyższe poziomy wibracji i świadomości,
-Uzdrawianie sztuką to odkrywanie uzdrawiającej harmonii w muzyce ruchu kolorach i kompozycji oraz słowa, np. terapie poezją i pieśni,
-Uzdrawianie sztuką to budzenie się ze snu i odkrywanie twórczych rozwiązań dzięki sztuce improwizacji,
-Uzdrawianie sztuką to spotkanie z nieznanym, tajemnica życia poprzez taniec dźwięk rysunek i kreatywne pisanie,
-Odkrywanie tego co nie znane ukryte w nieświadomości i chce się wyłonić abyśmy stali się cali i pełni,
-Uzdrawianie sztuką to wolność tworzenia i eksperymentowania, zaskoczenia życiem i samym sobą,
-Uzdrawianie sztuką to wyjście poza schematy i spotkanie z nieznanym,
-Uzdrawianie sztuką to spotkanie z innymi ludźmi w tańcu rysunku śpiewie
To spotkanie ze sobą z naturą, swoim ciałem i Bogiem.

Zapraszam do „wspólnej podróży” poprzez terapie ekspresyjne
i pracę z ciałem.

Misja Akademii Terapii Ekspresyjnych:

Rozpowszechniać terapeutyczne i edukacyjne wykorzystanie terapii ekspresyjnych (tańca terapeutycznego, teatru improwizacji tańca, mandali terapeutycznej i rysunku, pracy z głosem, dźwiękiem i pieśnią, terapii poezją i kreatywnego pisania, dramy) poprzez organizacje warsztatów, szkolenia dla instruktorów Akademia Terapii Ekspresyjnych, sesji indywidualnych i publikacji.

Informacja o najbliższych warsztatach i szkoleniach:
stardance33@gmail.com, 791927957

Mateusz Wiszniewski