Uzdrawiający Taniec obejmuje wiele nurtów pracy z tańcem.

Poniższe ćwiczenia czerpią z terapii ekspresyjnych, metody Anny Halprin,

pracy z ciałem, Core Energetics, Joga, Czi Kung, terapii Gestalt, Zen Coachingu:

 

 Taniec jako działanie terapeutyczne i rozwojowe.

A Rozgrzewka i integracja grupy
B Wykorzystanie technik tańca do poprawy postawy, rozwoju koordynacji

I integracji półkul mózgowych. Techniki oddechowe wspierające integracje półkul.

C Integracja energii męskiej i żeńskiej w tańcu.

D Taniec jako metoda budowania i rozwijania relacji.

Czego o relacjach uczą nas tańce  z różnych kultur?

Rysunek i wizualizacja w pracy nad zrozumieniem i uzdrawianiem relacji.
E Porozumienie bez przemocy w tańcu.
F Wprowadzenie do sztuki improwizacji.

Sztuka improwizacji, uwalnianie skutków zranień i traumy, rozwijanie kreatywności, rytuały terapeutyczne.

A Sztuka improwizacji
B Improwizacja i teatr improwizacji tańca
C Rytuały terapeutyczne
D Inspiracja metodą Anny Halprin-„Bieg ziemi”
E Uzdrawianie traumy rodzinnej, pokoleniowej i wojennej
, teatr tańca i rytuały terapeutyczne,
F Zmiana wzorców pokoleniowych,
G Transformacja-zamiana zranień i traumy w twórczość i dary,
H Rozpoznawanie talentów i darów
I Co blokuje kreatywność?

J Rozwój kreatywności  i rozwijanie wewnętrznego artysty
K Nauka wizualizacji.
L Taniec, symbole i wyobrażenia.
M Praca z metafora ruchową.

G Twórczy Dialog  i teatr improwizacji.

Aktywna wyobraźnia w pracy z teatrem improwizacji tańca.

Praca z ciałem 1: Taniec jako emocjonalne Katharsis.

A Podstawowe pojęcia i korzyści z pracy z ciałem,
B Praca z ciałem, taniec i teatr, podejście Anny Halprin i Jerzego Grotowskiego,
C Ćwiczenia rozwijające świadomość ciała,
D Skanowanie ciała,

E Mapa ciała i dialogi z ciałem,
G Różne mapy ciała,
H Praca z segmentami ciała.
E Integracja ciała i umysłu, praca z konfliktem
F Model trzech mózgów i integracja trzech mózgów,
G Lekcje ruchu na podstawie tańców etnicznych, elementów jogi  i czi kung
H Wykorzystanie elementów masażu w pracy z ciałem.

I Dialogi z ciałem jako forma Twórczego Dialogu i aktywnej wyobraźni.

Praca z ciałem 2:

A Techniki i modele terapii Core Energetics- jej wykorzystanie w pracy z terapiami ekspresyjnymi:
B Praca z ugruntowaniem, otwieranie bioder klatki piersiowej
C Wykorzystanie elementów tańców etnicznych do pracy z ciałem,
D Ćwiczenia taneczne i ekspresyjne jako wsparcie rozwojowe dla struktur charakteru,
E  Wykorzystanie tańca w połączeniu z elementami jogi, czi kung, masażu w celu równoważenia obiegu energii w meridianach (taniec na poziomie energetycznym).

F Dialogi z segmentami ciała jako forma twórczego dialogu i aktywnej wyobraźni.

Taniec i Duchowość:

Taniec Czakr

Tańczenie Czakr jako warsztat

Tańczenie poszczególnych czakr i praca z ich energią.

Tańczenie Archetypów, Teatr Tańca i Uzdrawiające Rytuały i procesy związane z archetypami,

np Wewnętrzna Kobieta, Wewnętrzny Mężczyzna, Wewnętrzne Dziecko,

Uzdrowiciel, Wojownik, Mędrzec

 

Akademia Terapii Ekspresyjnych XXIII edycja 2021-22 – Terapie ekspresyjne (terapiaprzezsztuke.pl)

Kontakt: stardance33@gmail.com, 791927957

 

 

 

 

 

Informacje o programie i zgłoszenia:

Stardance33@gmail.com, 791927957