Praca z mandalami i rysunkiem-warsztaty:

Warsztat 1: Wprowadzenie do pracy z Mandalą:

– Różne rodzaje mandal-ekspresyjna, uzdrawiająca, mandala jako afirmacja itd.

-Wykorzystanie w mandalach symboli, kolorów, kompozycji itd.

-Święta geometria w mandalach.

Warsztat 2: Rysunek diagnostyczny i terapeutyczny.

-Rysunek diagnostyczny i terapeutyczny.

– Praca z rysunkiem i muzyką.

Warsztat 3: Twórczy dialog-podejście intermodalne.

-Praca z rysunkiem i ruchem.

-Rysunek i kreatywne pisanie.

-Twórczy dialog-podejście intermodalne.

Warsztat 4: Podróż przez życie:

-Rysowanie mandal, taniec i kreatywne pisanie na temat podróży przez życie-„Podróż Bohatera”.

Warsztat 5: Psychologia Jungowska w rysunku i mandalach.

Podstawowe pojęcia psychologii jungowskiej

przełożone na język rysunku, kreatywnego pisania i pracy z ciałem.

Sesje indywidualne:

Coaching na podstawie rysunków i mandal.

Praca z pytaniami i strategiami coachingowymi poprzez rysunek i mandale.

Kontakt: stardance33@gmail.com, 791927957