Medytacje Dynamiczne OSHO. Osho połączył tradycję mistyczną Indii z zasadami pracy z ciałem i psychoterapii odkrytymi na Zachodzie tworząc unikalne i skuteczne techniki Dynamicznych Medytacji, które pomagają uwolnić się od stresu, blokad w ciele, rozwijają świadomość ciała, twórczą ekspresje i są jednocześnie świetnym przygotowaniem do głębokiej medytacji. Skuteczność Medytacji Dynamicznych Osho i przystosowanie ich do sposobu życia i rozumienia świata współczesnego społeczeństwa spowodowała wielką popularność technik medytacyjnych Osho i jego książek. Jeżeli chcesz uwolnić się od stresu, wyzwolić z ograniczających wzorców myślenia i działania, nauczyć się medytować i rozwijać zdolność świadomego i wolnego życia-spróbuj.