Książki i artykuły:

Książki i artykuły.

 

Wydane publikacje: 

Książki:

-Potęga Wizualizacji, wyd. I, II i III, Białystok 2001, 2 i Białystok 2001,

-Zrelaksuj się i żyj twórczo, Wydawnictwo Studioastropsychologii, Białystok 2003,

-Uzdrawiający Taniec, Wydawnictwo Studioastropsychologii,

-Samouzdrawianie i Praca ze Snami,

-Huna w Samuzdrawianiu i autoterapii,

-Taniec jako terapia, Mandala Wiedzy, Warszawa 2016

Artykuły:
-Taniec w terapii i edukacji terapeutycznej, w Konteksty Animacji Społeczno Kulturalnej, Wroclaw 2004
-Duchowe Tańce Świata, Albo albo, Warszawa 2006
-Arteterapia w medycynie i edukacji, Terapeutyczny Teatr Tańca Anny Halprin, Wydawnictwo WSHE w Łodzi, Łódź 2008
-Arteterapia, , no 2, Terapeutyczny Teatr Tańca,
-Arteterapia, , no 4, Terapia Poezją, Warszawa 2008,
-Areterapia, , no 3, Terapia Dźwiękiem, Warszawa 2008
-Arteterapia od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych, Terapie ekspresyjne w edukacji, profilaktyce i rozwoju osobistym Wydawnictwo WSHE w Łodzi, Łódź 2011

 

Taniec Terapeutyczny jako terapia psychomotoryczna.

http://www.mateuszwiszniewski.eu/taniec_terapeutyczny_jako_terapia_psychomotoryczna.html

Terapie ekspresyjne i mindfullness.

http://www.mateuszwiszniewski.eu/terapie_ekspresyjne_i_mindfullness_.html

Szamanizm i terapie ekspresyjne.

http://www.mateuszwiszniewski.eu/szamanizm_i_terapie_ekspresyjne_.html

Jerzy Grotowski-pionier terapii ekpresyjnych.

http://www.mateuszwiszniewski.eu/jerzy_grotowski_polski_pionier_terapii_ekspresyjny.html

Teatr Tańca Anny Halprin-na pograniczu sztuki, rytuału i terapii i jego polska adaptacja.

http://www.mateuszwiszniewski.eu/teatr_tanca_anny_halprin_na_pograniczu_sztuki__ryt.html

Terapia dźwiękiem.

http://www.mateuszwiszniewski.eu/terapia_dzwiekiem_.html

Terapia poezją.

http://www.mateuszwiszniewski.eu/terapia_poezja_.html