Mindfullness i terapie ekspresyjne.

Mindfullness i terapie ekspresyjne.
Ważnym aspektem terapii ekspresyjnych jest zdolność klienta terapeuty czy grupy by być świadkiem procesu.
Świadomie, uważnie zauważyć co się wydarza w wyniku tańca, rysowania, pracy z dźwiękiem czy pisania.
Zdolność uważnej i współczującej obserwacji, bycia empatycznym świadkiem procesu jest kluczowym elementem każdej terapii.
Terapie ekspresyjne są żyznym polem do uprawiania uważnej i współczującej obserwacji, która daje przestrzeń na tworzenie i doświadczanie sztuki, doświadczanie uzdrawiających aspektów tańca, rysunku, pracy z dźwiękiem czy pisania.
Z drugiej strony, uprawianie twórczej ekspresji, jeżeli skupimy uwagę i intencje w tym kierunku, budzi w nas w naturalny sposób, świadomego, empatycznego i przeżywającego obserwatora.
Uważna empatyczna obserwacja kolorów, kompozycji rysunku, jakości i odczuć ruchu, melodii i rytmu, czy też kompozycji słów rodzącej się z kreatywnego pisania, czy terapii poezją to kluczowy element tworzący twórczą przestrzeń w, której twórcza ekspresja może się wydarzyć i mieć uzdrawiający wpływ na człowieka.
Twórczą ekspresja jeżeli autentyczna i poruszająca, budzi w człowieku tą zdolność uważnej, empatycznej obserwacji, która prowadzi do świadomości świadka.
Uważna obserwacja procesu twórczej ekspresji tworzy przestrzeń w, której może się zacząć wyłaniać z tworzącej osoby i grupy zarówno światło i twórcza ekstaza jak i cień oraz głęboko stłumione w podświadomości zranienia i traumy.
Czasami aby dojść do światła, trzeba przejść przez bol i ciemność.
Wg zasad terapii Core Energetics aby dojść do „Wyższego Ja”, trzeba stać się najpierw świadomym swojej maski, skonfrontować się ze swoim „Niższym Ja”, zranieniami, traumą, obwinianiem innych, nie braniem odpowiedzialności itd a potem dopiero w miarę odsłaniania się i budowania relacji z „Wyższym Ja”, możliwe jest życie ze swojego duchowego rdzenia-„Core”.
Kiedy Grotowski poszukiwał istoty teatru, odkrył że teatr można zredukować do spotkania dwóch osób- aktora i widza. Podobnie istotą terapii jest spotkanie dwóch osób: klienta i terapeuty i to co się dzieje między nimi.
Proces twórczy i terapia mają ze sobą wiele wspólnego. Ich istotą jest świadome spotkanie dwojga osób, w którym element świadomości bycie świadomym świadkiem procesu, odgrywa kluczową rolę na drodze do wyzwolenie z cierpienia, na drodze empatycznego spotkania, czy przeżycia estetycznego.
Podobnie jak udana terapia, udana twórcza ekspresja powoduje, że możemy dotknąć, doświadczyć jakości swojego „Wyższego Ja” miłości, przyjaźni bliskości, światła, przeżyć estetycznych. Możemy też stać się tak prawdziwie poruszeni do głębi bólem i tym co zawarte jest w cieniu życia i nas samych, że na skutek tego doświadczenia rozwiniemy szerszą świadomość tego czym jest życie i kim my jesteśmy. Możliwe jest też doświadczenie twórczej ekstazy, która obudzi w nas tęsknotę, za „Wyższym Ja”. Światło i cień spotykają i przeplatają się ze sobą. Osoba świadoma może być świadkiem gry, a nie jej niewolnikiem.” MW