Terapie Ekspresyjne i Mindfullness.

Terapie Ekspresyjne i Mindfullness.

Czy praktyka terapii ekspresyjnych i mindfullness łączą się ze sobą i mogą sobie pomagać? Co na ten temat klasyk terapii ekspresyjnych Shaun McNiff?

(W swobodny i wybiórczy sposób streszczam najciekawsze tezy jego artykułu).

Podstawą terapii ekspresyjnych jest proces twórczej ekspresji-tworzenia sztuki i dzielenia się tym z innymi.

W tym procesie kluczową rolę odgrywa bycie świadkiem tego procesu.

Kluczowe jest bycie świadomym co się dzieje na poziomie ciała, emocji, umysłu, relacji w trakcie tego procesu. Istotną rolę odgrywa zdolność bycia uważnym, uważna percepcja i świadomość tego co dzieje się w danej chwili.

Głębia doświadczenia i kluczowe motywy w terapii i rozwoju mogą zostać niezauważone i zmarginalizowane, kiedy nie jesteśmy uważni i świadomi tego co się dzieje w nas i wokół nas.

Twórcza ekspresja w grupie staje się świetnym polem do praktyki uważnej percepcji tego co dzieje się w trakcie procesu tworzenia w jednostce i dzielenia się w tym w grupie.

Bycie świadkiem tego co się dzieje w grupie, podobnie jak praktyka medytacji wymaga uważności, empatii, współczucia jak i dyscypliny i systematycznej praktyki.

Tworzenie sztuki-twórcza ekspresja z pomocą tańca, rysowania, pisania czy dźwięku zwiększa naszą zdolność bycia świadomym tego czego doświadczamy w życiu na co dzień.

Obserwowanie i odczuwanie tego co jest tworzone i co zostało stworzone, zwiększa zdolność bycia uważnym i samoświadomość.

Proces twórczej ekspresji wspiera także krążenie energii w ciele. Wyzwolona twórcza energia, która na Wschodzie nazywana jest czi lub ki, krąży bardziej intensywnie i pomaga uwolnić blokady, zatrzymujące przepływ energii i powodujące symptomy.

(Widziałem wielokrotnie jak ludzie po warsztacie terapii ekspresyjnych zdrowieją, czują się lepiej lub w zagadkowy sposób znikają ich symptomy.)

Spotkanie się, poprzez proces twórczej ekspresji w tańcu, dźwięku, rysunku, czy kreatywnym pisaniu, z wypieranymi energiami, powodującymi blokady w przepływie energii i symptomy, pozwala je oswajać, uwalniać napięcie z nimi związane i integrować, prowadząc do bycia pełniejszą i bardziej spójną osobą.

Jeżeli otworzymy się na ten proces, sztuka uzdrawia przekształcając nasze trudności w twórczą ekspresję.

Bycie uważnym i świadomym odgrywa bardzo ważną rolę w tym procesie.

Równie istotne jest stworzenie bezpiecznej, wspierającej, akceptującej przestrzeni w grupie, aby twórcza ekspresja, i bycie jej świadomym i dzielenie się tym w grupie mogły się wydarzyć.

Jest to bardzo swobodny, osobisty i niedosłowny wybór najciekawszych według mnie idei z poglądów na temat związków pomiędzy twórczą ekspresją  i uważnością na podstawie artykuły Shaun Mc Niff: Cultivating Mindfull Awareness and Presence through Expressive Arts.