Terapia poezją 1.

Terapia poezja polega na czytaniu lub tworzeniu wierszy
Aby nawiązać i pogłębić kontakt i ze sobą
Lepiej radzić sobie z bólem i trudnymi uczuciami
Rozwijać własną wewnętrzna narracje
Która pomaga budować swoją opowieść o życiu
Która nadaje moc i uczy samodzielnego myślenia.
Terapia poezją uczy poznawania perspektywy duszy i serca
I przekraczania ograniczeń umysłu

Przywiązanego jedynie do tego co wie i rozumie.
Terapia poezją pomaga poznawać język i wpływ jaki mają słowa,

zdania i narracja jaką się posługujemy…
Na sposób doświadczania i rozumienia życia.
Terapia poezją uczy nas o mocy słów i języka
I ćwiczy w lepszym i bardziej precyzyjnym używaniu słowa.
Słowo ma moc stwarzania i niszczenia.
Słowo może być drabiną do nieba albo schodami do piekła,
Słowo może być otwartą albo zamkniętą bramą.
Bądźmy uważni i świadomi tego co mówimy i myślimy.