Jerzy Grotowski-pionier terapii ekspresyjnych

Jerzy Grotowski-polski pionier terapii ekspresyjnych.

Sztuka, terapia i uzdrawianie mają wspólne starożytne korzenie. W pierwotnych społeczeństwach nie było podziału na szamanów, psychiatrów, artystów i performerów.
Wszystkie te funkcje pełniła jedna i ta sama osoba-“praperformer”.
Praperformer był praszamanem, praartystą, prakapłanem, pralekarzem, Continue reading

Continue reading...