Terapia Core Energetics.

Terapia Core Energetics została stworzona przez Johna Pierrakosa, który połączył rozwijane wspólnie ze swoim współpracownikiem Aleksandrem Lowenem, twórcą bioenergetyki, ćwiczenia z duchowym przekazem Pathwork, będącym formą duchowej psychologii i psychoterapii.

W podobieństwie do metody Lowena, Core Energetics zakłada istnienie w człowieku energii witalnej, siły życia, której prawidłowe krążenie sprzyja zdrowiu, dobremu samopoczuciu i pełni życia.

Stres, tłumienie emocji, mechanizmy obronne, urazy i traumy tłumią naszą energię życiową ograniczając radość życia, zmniejszając witalność i utrudniając realizację swojego życiowego potencjału.

Celem terapii jest uwolnienie stłumionych emocji i przywrócenie pełnego krążenia energii w celu realizacji pełnego potencjału człowieka.

Jednak w odróżnieniu od metody Lowena, w Core Energetics występują pojęcia duchowe, przede wszystkim pojęcie Wyższego Ja, naszego duchowego ja.

Celem terapii jest dotarcie do swojego duchowego rdzenia Core i realizacja w pełni swojego planu życiowego.

 

 

W Core Energetics wyróżnia się cztery etapy terapii:

  1. Rozpoznawanie i oswajanie masek.Maska.

„Najbardziej zewnętrzna warstwa, którą ludzie zakrywają swoje Niższe Ja i często nawet swoje Wyższe Ja jak ochronną tarczą jest Maską albo wyidealizowanym obrazem siebie”.

Eva Pierrakos, Pathwork of Self Transformation, s.20

  1. Praca nad uzdrawianiem zranień i integrowaniem materiału wypartego do Niższego Ja.„Niższe Ja”

„Zewnętrzna warstwa, która otacza boskie ja jest ukrytym światem egocentryzmu, który nazywamy Niższym Ja. To jest twoja nierozwinięta część, która zawiera negatywne emocje, myśli i impulsy takie jak strach, nienawiść, czy okrucieństwo”.

Eva Pierrakos, Pathwork of Self Transformation, s.20

  1. Docieranie do duchowo cielesnego rdzenia i nauka życia wypływającego z impulsów rdzenia i Wyższego Ja,Wyższe Ja:

„Centralna sfera, najbardziej wewnętrzny rdzeń, który jest częścią uniwersalnej inteligencji i miłości, która przenika życie, w skrócie Bóg. To jest boska iskra. Wyższe ja jest wolne, spontaniczne, twórcze, kochające, dające, wszystko wiedzące i zdolne do nieprzerwanej radości i błogości. Zawsze wchodzisz z nim w kontakt kiedy żyjesz w prawdzie, kiedy dajesz z serca i poprzez medytację i modlitwę”.

Eva Pierrakos, Pathwork of Self Transformation, s.20

  1. Realizacja swojego duchowego planu-życie w zgodzie ze swoim Wyższym Ja.
  2. Core Energetics powstało z połączenia, opartych na odkryciach Wilhelma Reicha, ćwiczeń bioenergetycznych i duchowej psychologii Pathwork. W naukach Pathwork  można znaleźć ciekawe nauki dotyczące życia duszy, pracy z podświadomością, pracy z ciałem i emocjami. Na przykład wg Pathwork człowiek posiada negatywną intencjonalność z którą potrzebuje się zmierzyć:„Negatywne i pozytywne nie są dwoma aspektami energii i świadomości, są jednym i tym samym. Kiedykolwiek cząsteczka energii i świadomości w tobie stała się negatywna, powinno zostać ponownie przekształcona w swoich pierwotny, pozytywny stan istnienia. Tego nie można zrobić bez pełnego wzięcia odpowiedzialności za negatywność w sobie”.

Eva Pierrakos, Pathwork of Self Transformation, s.10

Aby móc skutecznie pracować z ciałem trzeba też umieć pracować z nieświadomymi obrazami, które są ważną częścią utrzymującą blokady w ciele.Obraz

„Obraz jest stworzony z błędnych koncepcji, zniekształconych uczuć i fizycznych blokad. Obraz jest konkluzją jest błędnym wnioskiem powziętym na skutek zniekształconej percepcji. Dlatego obrazy są błędnym konkluzjami na temat natury rzeczywistości, które są tak mocno utrwalone w psyche danej osoby, że zaczynają kontrolować jej zachowania w różnych życiowych sytuacjach. Osoba może mieć wiele obrazów ale pod nimi jest główny obraz, który jest kluczem do podstawowej negatywnej postawy wobec życia”.

Eva Pierrakos, Pathwork of Self Transformation, s.10

Na sesje indywidualne Core Energetics można się umawiać przez telefon

791927957 lub email: stardance33@gmail.com.