Indywidualne sesje arteterapii

Indywidualne sesje arteterapii-uwalnianie się od napięć i stresu, rozwijanie kreatywności i wspieranie rozwoju osobistego poprzez taniec terapeutyczny, rysowanie mandal, kreatywne pisanie i prace z ciałem.
Interpretacja mandal i praca terapeutyczna i rozwojowa na podstawie mandal.
http://www.mateuszwiszniewski.eu/sesje_indywidualne_uzdrawiajacego_tanca_.html 
Proponowane tematy sesji:
Wspieranie ludzi w poszukiwaniu pracy z pasją (wg modelu Antykariery Ricka Jarow),
Wspieranie rozwoju twórczego potencjału,
Wspieranie w radzeniu sobie ze stresem i skutkami traumy,

Astro-coaching-wspieranie ludzi w szukaniu i rozpoznawaniu głębokich i ukrytych wzorców na podstawie horoskopu (potrzeba wcześniej podać datę, miejsce i godzinę urodzenia),
Oraz radzeniu sobie z życiowymi zmianami i kryzysami, poprzez rozpoznanie ich ukrytego przesłania na podstawie analizy tranzytów i pracy z lekcjami niesionymi przez tranzyty z pomoca coachingu i terapii ekspresyjnych.