Akademia Terapii Ekspresyjnych XXI edycja 2021

Akademia Terapii Ekspresyjnych XXI edycja 2021

Kraków-początek 27-28.02.2021

Sztuka towarzyszyła ludziom od tysięcy lat. Taniec, śpiew, rysunek, symbole, opowiadanie historii pomagały w trakcie szamańskich ceremonii uzdrawiania, pomagały w doświadczaniu duchowych wymiarów życia, w trakcie religijnych ceremonii i duchowych przekazów.

Obecnie terapie ekspresyjne są z powodzeniem stosowane w różnych formach edukacji szkolnej i młodzieży, pracy z osobami starszymi, terapii jak i jako forma wspierania działań terapeutycznych i rozwojowych.
Wielokrotnie widziałem jak taniec, rysowanie mandal, kreatywne pisanie otwiera ciała, serca i umysły wielu uczestników zajęć, pomaga uwolnić się od stresu, skutków traumy, odnaleźć drogę w życiu, zbudować pewność siebie, poczucie własnej wartości i godności, rozwinąć kreatywność czy po prostu dobrze się bawić i przeżywać wspaniałe, twórcze chwile spotykając się z innymi w tańcu, muzyce czy opowiadaniu historii.
Widziałem jak na takich zajęciach dzieci świetnie się bawią i otwierają, wraca radość życia osobom starszym, a dorośli głęboko relaksują się i odprężają.
Sam też wielokrotnie doświadczyłem fizycznie i emocjonalnie uzdrawiających skutków tańca, otwierania umysłu poprzez rysowanie mandal, głębokiego uzdrawiania poprzez dźwięk, czy przemieniających wglądów w wyniku kreatywnego pisania.

Celem cyklu warsztatów jest doświadczenie, nauka i zdobycie umiejętności zastosowania terapii ekspresyjnych: tańca, rysunku, muzykoterapii i kreatywnego pisania, pracy z ciałem oraz elementami technik relaksacyjnych opartych na ćwiczeniach jogi, czi kung, wizualizacji i różnych technikach masażu.
Powyższe metody można z powodzeniem stosować w pracy z różnymi grupami: dorosłymi, osobami starszymi, dziećmi, w edukacji, rozwoju osobistym, działaniach twórczych i artystycznych, w pracy z ciałem, coachingu czy jako wsparcie działań terapeutycznych i w uzdrawianiu.
Program opiera się na działaniu intermodalnym.

Poprzez różne formy twórczej ekspresji działa się na różne zmysły, pobudza różne części mózgu i aspekty osobowości.

Udział we wcześniejszych edycjach programu pomagał uczestnikom uwolnić się od skutków stresu,  traum, rozwinąć świadomość ciała, odkrywać swoje talenty i pasje oraz poprzez wsparcie indywidualnej przemiany pomagał w odnalezieniu w sobie poczucia własnej wartości, siły, energii potrzebnych w dokonywaniu ważnych zmian w życiu.

Relacje i zdjęcia uczestników poprzednich edycji ATE i zajęć arteterapii:

Akademia Terapii Ekspresyjnych Kraków 2018-relacje uczestników

https://youtu.be/k9ctRV6dvXQ

Akademia Terapii Ekspresyjnych –Sopot 2019-zdjęcia.

https://www.facebook.com/mateusz.wiszniewski.3/videos/10156651720786309

Akademia Terapii Ekspresyjnych 2016-zdjęcia.

https://youtu.be/EbpWTAuRl2g

Terapie Ekspresyjne:

https://youtu.be/C4HZ959Egq8

W trakcie  warsztatów będziemy się opierać i inspirować sprawdzonymi metodami pracy z obszaru terapii ekspresyjnych i pracy z ciałem: metodą Life Art Process Anny Halprin, Improwizacja Tańca i Symboliką Ciała- Detlefa Kapperta, metodą Continuum-Emilie Conrad, Action Theather-Ruth Zaporah, 5 Rytmów, pracą z Mandalami, terapią dźwiękiem, Jogą, Czi Kung różnymi technikami masażu (Lomilomi, Kahiloa, Shiatsu-praca z powięzią), pracą z ciałem metodą Core Energetics, technikami Coachingu i podejściem  Mindfullness.
Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych szeroko rozumianą sztuką, terapiami ekspresyjnymi, edukacją, rozwojem osobistym, pracą z ciałem, psychoterapią i coachingiem, które chciałyby same doświadczyć wewnętrznej przemiany poprzez twórczą ekspresję, pracę z ciałem i technikami relaksacyjnymi jak i zdobyć umiejętności, doświadczenia i nauczyć się technik do wykorzystania w pracy z ludźmi.
W szczególności szkolenie może być przydatne dla arteterapeutów, aktorów, tancerzy, plastyków, osób zainteresowanych terapią tańcem, psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, coachów, osób zajmujących się pracą z ciałem, instruktorów, pracowników socjalnych, animatorów kultury, pracowników działu HR itd.

Uczestnicy całego szkolenia otrzymują certyfikat instruktora autorskiego programu Akademia Terapii Ekspresyjnych i Technik Relaksacyjnych.

Program warsztatów jest podzielony na cztery części:

1)    Edukacja, rozwój osobisty, rozwijanie kreatywności:

(Taniec na poziomie fizycznym)

-Techniki rozgrzewki i integracji grupy,

-Praca z relacjami,

-Rysowanie mandal,

-Terapia dźwiękiem i pieśnią, praca z rytmem,

-Terapia poezją, kreatywne pisanie, opowieści terapeutyczne,

-Integracja ciała i umysłu, prawej i lewej strony ciała oraz półkul mózgowych,

-Sztuka improwizacji-rozwijanie archetypu twórcy.

2)    Praca z ciałem i rozwijanie świadomości ciała.

(Taniec na poziomie emocjonalnym i energetycznym)

-Mapa ciała i rozwijanie świadomości ciała,

-Metoda twórczego dialogu i dialogi z ciałem,

-Taniec jako metoda emocjonalnego Katharsis-podejście Dionizyjskie w tańcu:

Podstawowe pojęcia i ćwiczenia psychoterapii poprzez pracę z ciałem w oparciu o podejście Core Energetics i wykorzystanie tych pojęć w twórczej ekspresji:

-Praca z segmentami ciała: ugruntowanie, otwieranie bioder, klatki piersiowej,

Praca z oddechem,

-etapy terapii Core Energetics,

-ćwiczenia wspierające struktury charakteru.

-wykorzystanie różnych form tańca w pracy z różnymi typami osobowości i strukturami charakteru,

-sztuka, praca z ciałem i rozwój osobowości.

-Podejście Apolińskie w tańcu-taniec jako sztuka harmonizowania ciała i przepływu energii, praca z archetypami w tańcu.

-Połączenie tańca, elementów jogi, czi kung, masażu i automasażu w celu harmonizowania przepływu energii w ciele-meridianów.

-Praca z archetypami w tańcu.

3) Terapie ekspresyjne i coaching:

(Praca z tańcem na poziomie symbolicznym i archetypowym).

-Tworzenie wizji życia i strategii działania z wykorzystaniem twórczej ekspresji:

Taniec, rysunek, kreatywne pisanie,

-Inspiracje psychologią jungowską-praca z archetypami jako wsparcie rozwoju,

-Cztery Archetypy Główne i Siedem Archetypów Rozwojowych,

-Podróż Bohatera i spotkania z Archetypami-teatr tańca,

-Zasady pracy z klientem indywidualnym i z grupami w oparciu o metody terapii ekspresyjnych.

4) „Wielkie Serce i Super-Umysł” czyli nauka technik medytacji, relaksacji, oddechowych wywodzących się z jogi, taoizmu, sufizmu i huny, Joga Nidra, Wewnętrzny Uśmiech, budowanie świadomości ciała, empatii, wzmacnianie energii serca oraz zachodnie techniki takie jak wizualizacja , teoria kreatywności i Flow, czy metody wykorzystujące moc umysłu na bazie techniki Silvy itd. Będziemy robić na każdym module trochę tych technik. W dzisiejszych czasach tego typu umiejętności bardzo się przydają do podnoszenia odporności, poprawy nastroju, lepszych wyników pracy nad zmiana wzorców, czy lepszej zdolności rozpoznawania sytuacji i kreowania lepszych rozwiązań.

Terminy i tematy szkoleń:

Program Akademii Terapii Ekspresyjnych XXI edycja 2021

Warsztat 1- Kraków 27-28.02.2021: Taniec jako terapia-wprowadzenie-taniec na poziomie fizycznym.
A Rozgrzewka i integracja grupy
B Wykorzystanie technik tańca do poprawy postawy, rozwoju koordynacji

I integracji półkul mózgowych.

Techniki oddechowe wspierające integracje półkul.

C Integracja energii męskiej i żeńskiej w tańcu.

D Taniec jako metoda budowania i rozwijania relacji.

Czego o relacjach uczą nas tańce  z różnych kultur.

Rysunek i wizualizacja w pracy nad zrozumieniem i uzdrawianiem relacji.
E Porozumienie bez przemocy w tańcu.
F Wprowadzenie do sztuki improwizacji.

Warsztat 2: 13-14.03.2021 Praca z mandalami i rysunkiem:
A Różne rodzaje mandal-ekspresyjna, uzdrawiająca, mandala jako afirmacja itd.

B Wykorzystanie w mandalach symboli, kolorów, kompozycji itd.

C Święta geometria w mandalach.

D Rysunek diagnostyczny i terapeutyczny.

E Praca z rysunkiem i muzyką.

F Praca z rysunkiem i ruchem.
G Rysunek i kreatywne pisanie.
H Twórczy dialog-podejście intermodalne.

Warsztat 3: 24-25.04.2021 Terapia Dźwiękiem.
A Praca z dźwiękiem.
B Terapia pieśnią.
C Terapia rytmem.
D Wykorzystanie instrumentów w celu prowadzenia relaksacji: misy, gongi, kamertony, grzechotki, bębny, flety, dzwonki koszi itd.

E Terapia poezja i opowieści terapeutyczne.
F Tańczenie bajek i robienie teledysków.

Warsztat 4: 22-23.05.2021-Sztuka improwizacji, uwalnianie skutków zranień i traumy, rozwijanie kreatywności, rytuały terapeutyczne.

A Sztuka improwizacji
B Improwizacja i teatr improwizacji tańca
C Rytuały terapeutyczne
D Inspiracja metodą Anny Halprin-„Bieg ziemi”
E Uzdrawianie traumy rodzinnej, pokoleniowej i wojennej
, teatr tańca i rytuały terapeutyczne,
F Zmiana wzorców pokoleniowych,
G Transformacja-zamiana zranień i traumy w twórczość i dary,
H Rozpoznawanie talentów i darów
I Co blokuje kreatywność?

J Rozwój kreatywności  i rozwijanie wewnętrznego artysty
K Nauka wizualizacji.
L Taniec, symbole i wyobrażenia.
M Praca z metafora ruchową.

 1. Praca z ciałem 1: 19-20.06.2021-Taniec jako emocjonalne Katharsis.
  A Podstawowe pojęcia i korzyści z pracy z ciałem,
  B Praca z ciałem, taniec i teatr, podejście Anny Halprin i Jerzego Grotowskiego,
  C Ćwiczenia rozwijające świadomość ciała,
  D Skanowanie ciała,
  E Integracja ciała i umysłu, praca z konfliktem
  F Mapa ciałaidialogi z ciałem,
  G Różne mapy ciała,
  H Praca z segmentami ciała.
  I Model trzech mózgów i integracja trzech mózgów,
  J Lekcje ruchu na podstawie tańców etnicznych, elementów jogi  i czi kung
  K Wykorzystanie elementów masażu w pracy z ciałem.

6 Praca z ciałem 2: 10-11.07.2021
A Techniki i modele terapii Core Energetics- jej wykorzystanie w pracy z terapiami ekspresyjnymi:
B Praca z ugruntowaniem, otwieranie bioder klatki piersiowej
C Wykorzystanie elementów tańców etnicznych do pracy z ciałem,
D Ćwiczenia taneczne i ekspresyjne jako wsparcie rozwojowe dla struktur charakteru,
E Praca z ruchem i rozwijanie 5u aspektów osobowości,
F Twórcza ekspresja, praca z ciałem i rozwój osobowości.

G Wykorzystanie tańca w połączeniu z elementami jogi, czi kung, masażu w celu równoważenia obiegu energii w meridianach (taniec na poziomie energetycznym).

7,8) Twórcza ekspresja i coaching: 26-27-28-29.08.2021

Warsztaty wyjazdowe:

Moduł 1:
A Podejście coachingowe-„Mądrość jest w kliencie”.

B Spotkanie z Wyższym Ja, życie z Esencji.
C Odkrywanie wizji życia i tworzenie planu działania.

D Podróż bohatera.
E Strategie coachingowe i terapie ekspresyjne.
F Coaching a praca z ciałem.
G Psychologia jungowska i praca z archetypami.
H Pięć archetypów głównych i Siedem Archetypów rozwojowych.

Wykorzystanie pracy z archetypami w rozwoju osobistym, terapii i coachingu.

I Podróż Bohatera i spotkania z archetypami.

J Taniec na poziomie archetypowym, mitologicznym, symbolicznym i inicjacyjnym.

Moduł 2:
A Sesje indywidualne,
B Zajęcia grupowe,
C Struktura zajęć,
D Inspiracje Zen Coaching.

E Terapie ekspresyjne i ich zastosowanie w coachingu.

F Praca z różnymi grupami: dzieci, osoby starsze, osoby chore, dorośli, wspieranie rozwoju.

G Rozwijanie archetypu lidera, artysty i przewodnika.

Przebieg warsztatu:
Każdy dzień składa się z dwóch sesji warsztatowych na, które składają się:
Rundka, wprowadzenie teoretyczne, ćwiczenia praktyczne, relaksacja i integracja oraz omówienie ćwiczeń.

Zapewniamy uczestnikom materiały z opisem teorii i ćwiczeń oraz przykładami ich zastosowania, spis lektur, muzyki, bibliografia i polecane filmy DVD lub materiały na youtube.

W trakcie warsztatu są przerwy na odpoczynek i posiłek.

Poczęstunek: herbata, kawa, napoje, owoce, suszone owoce, czekolada itd.

Udział w pojedynczym szkoleniu 650PLN

Udział w całym szkoleniu

Ulgowa cena: 4400PLN za 8 warsztatów-96 godzin, przy wpłacie przedpłaty 650PLN do 30.01.2021.

A następnie reszty kwoty (3750PLN) , po pierwszym warsztacie do 03.02.2021.

Przy wpłatach co miesiąc 650 PLN cena udziału w cyklu warsztatów wynosi 5200PLN.

Aby zarezerwować miejsce należy dokonać przedpłatę 650PLN na konto: Merkury-Mateusz Wiszniewski, Millenium Big Bank S.A. nr konta: 08-11602202-0000000028169266

Ilość miejsc ograniczona o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku trudności w kontynuacji kursu z powodu zaostrzenia się epidemii COVID, przedpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli uczestnicy wyrażą zainteresowanie udziałem w szkoleniu online to wybrane moduły szkolenia można przeprowadzić drogą online (mandale i rysunek terapeutyczny, terapie poezją, terapię dźwiękiem, wizualizację, wybrane elementy tańca i pracy z ciałem, coaching w połączeniu z arteterapią).

Prowadzący:
Mateusz Wiszniewski doktor socjologii, wykładowca studium podyplomowego arteterapii, choreoterapii i muzykoterapii. Instruktor Improwizacji Tańca i Symboliki Ciała, Certyfikowany Zen Coach, Instruktor Jogi wg Sivanandy, Czi Kung Healing Dao oraz Masażu Hawajskiego Lomilomi.
Brał udział w wielu warsztatach prowadzonych przez Mistrzów Terapii Ekspresyjnych w USA (Anna Halprin, Gabrielle Roth, Emilie Conrad, Ruth Zaporah).
Ukończył 4-o letnie szkolenie psychoterapii poprzez pracę z ciałem metodą Core Energetics.

Jest autorem licznych artykułów z zakresu arteterapii oraz sześciu książek:
Uzdrawiający Taniec, Zrelaksuj się i Żyj Twórczo, Samouzdrawianie i Praca ze Snami, Huna w Samouzdrawianiu i Autoterapii oraz Potęga Wizualizacji, Taniec jako Terapia.
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu technik relaksacyjnych od 1994-26 lat i arteterapii od 1999 roku-21 lat.

W sumie prowadził około 500 warsztat ów i obozów poświęconych tematyce arteterapii i ćwiczeń relaksacyjnych.
Jest autorem  programu Akademia Terapii Ekspresyjnych, który rozwija od 2004 roku. Program miał już XIX edycji i ukończyło go około 200 absolwentów. Wielu z nich obecnie prowadzi własne warsztaty.

Prowadził warsztaty głównie z dorosłymi, studentami oraz seniorami. Posiada także doświadczenie w pracy dziećmi i z osobami niepełnosprawnymi umysłowo i fizycznie. Wyszkolił około 50 osób w technice hawajskiego masażu lomilomi. Przez wiele lat szkolił się w wielu dyscyplinach pracy z ciałem: 1500 godz. szkolenia w technikach masażu (Lomilomi, Shiatsu, metoda Tragera, Czi Nei Tsang, Odmładzający Masaż Twarzy), około  1000 godz. szkolenia w jodze i czi kung, około 1000 godz. szkolenia w różnych technikach tańca terapeutycznego.
Aktualnie około 670 godz. szkolenia w psychoterapii pracy z ciałem Core Energetics oraz około 300 szkolenia w podejściu Zen Coaching. Ukończył też kurs facylitatorów Medytacji Dynamicznych Osho.

O sobie:
„Moja droga ku terapiom ekspresyjnym ma długą i bardzo prawdziwą historię. Pochodzę z rodziny artystycznej i już jako dziecko przyglądałem się twórczym zmaganiom swoich rodziców ( ojciec był reżyserem filmowym, matka jest artystą plastykiem). Już jako dziecko spotykałem w domu aktorów, reżyserów filmowych, artystów plastyków, muzyków itd. Byli to często bardzo fajni, barwni, wrażliwi, dowcipni i twórczy ludzie, nie pozbawieni jednak wielu ludzkich słabości i borykający się z różnymi wyzwaniami życia.

Już wtedy rodziło się we mnie pytanie: Jak być twórczym i wrażliwym w tym świecie? Jak realizować swoje talenty i wartości , a jednocześnie być szczęśliwym?

 Czy jest to możliwe? Jaka droga do tego prowadzi?
Kiedy dojrzałem zainteresowałem się arteterapią, która pokazuje jak sztuka i działania twórcze mogą wspierać rozwój i uzdrawiać.

Inspirowałem się pracą wielu nauczycieli arteterapii i tańca terapeutycznego:

W 1999 roku ukończyłem w pierwszy w Polsce kurs arteterapii organizowany przez prof Karolaka i Polski Instytut Ericksonowski.

Potem kilkakrotnie wyjechałem do USA gdzie brałem udział przez miesiąc w warsztatach szkoły 5 Rytmów w Mill Valley w CA. Chyba to było jeszcze w 2000 roku. Następnie zaprosiłem do Polski Kate Sheela pierwszą nauczycielkę 5 Rytmów w Polsce oraz wziąłem udział w dwóch warsztatach z Gabrielle Roth : Heart Beat oraz God, Sex and Body w Hamburgu. W 2005 pojechałem ponownie do USA gdzie  wziąłem udział w programie letnim w Tamalpa Institute i mogłem uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez Annę Halprin. Byłem też na jej warsztatach w Paryżu w 2007 roku. W Polsce ukończyłem program Detlefa Kapperta „Improwizacja Tańca i Symbolika” oraz „Teatr improwizacji tańca” jak i program Dance Movement Therapy prowadzony przez Judith Bunney organizowany przez PSCH w Poznaniu.
Bralem też udział w warsztatach twórczyni metody Continuum z twórczynią tej metody Emilie Conrad oraz w warsztatach Action Theather  z twórczynią tej metody improwizacji Ruth Zaporach. W 2004 roku brałem tez udział w festiwalu improwizacji w kontakcie we Freiburgu, gdzie ukończyłem tez kurs dla instruktorów improwizacji w kontakcie. Uczyłem się tej techniki także na warsztatach Milana Kozanka.
Spotykanie wielu mistrzów z dziedziny uzdrawiającego tańca i improwizacji, bardzo mnie zainspirowało i już w 2004 zacząłem tworzyć własny autorski program wykorzystujący taniec terapeutyczny, rysunek, śpiew, kreatywne pisanie w oparciu o zasady terapii ekspresyjnych. W międzyczasie zacząłem też wykładać na studiach podyplomowych arteterapii i potem na utworzonym studium podyplomowym choreoterapii i muzykoterapii.
Program Akademia Terapii Ekspresyjnych bardzo się rozwinął i do 2019 roku odbyło się XIX edycji tego programu i skończyło go 200 osób. Wiele z tych osób prowadzi teraz własne zajęcia lub zajęło się innymi formami pracy rozwojowej np uczy różnych form pracy z ciałem”.

Informacje i zgłoszenia:

Stardance33@gmail.com, 791927957

 

Szczegółowy opis programu:

Akademia Terapii Ekspresyjnych 
i Technik Relaksacyjnych.

kolejna XXI edycja 27-28.02.2021-początek Kraków

 

Cykl warsztatów rozwoju osobistego przez sztukę, pracę z ciałem i techniki relaksacyjne
oraz szkolenie dla instruktorów.

Terapie Ekspresyjne to nazwa jednego z nowszych nurtów arteterapii.
Nurt ten zaczął rodzić się w latach 60-tych w USA, a krystalizował się w latach 80-tych. Jedną z pionierek tego nurtu jest Anna Halprin. Zaczynała od działań artystycznych w wywodzących się z tańca współczesnego i eksperymentalnego teatru tańca oraz działań na rzecz edukacji i rozwoju człowieka poprzez taniec.

Jednym z głównych teoretyków tego nurtu terapii przez sztukę jest Shaun McNiff, terapeuta ekspresyjny łączący działania plastyczne z muzyką i ruchem, autor licznych książek prezentujących teoretyczno filozoficzne podłoże terapii ekspresyjnych.

Paulo Knill szwajcarski muzyk i terapeuta ekspresyjny, który współpracował z Grotowskim twierdzi, że praca Laboratorium Grotowskiego była inspiracją rozwoju jednego z nurtów terapii ekspresyjnych w USA.

W podejściu Terapii Ekspresyjnych pracuje się intermodalnie, czyli działa na różne zmysły poprzez różne formy twórczej ekspresji: taniec, dźwięk, rysunek, kreatywne pisanie.

Wykorzystuje się też różne formy pracy z ciałem i technik relaksacyjnych ponieważ ciało wyzwolone z napięć jest bardziej ekspresyjne i twórcze, człowiek wolny od stresu i blokad w ciele jest bardziej kreatywny.

Praca w oparciu o metody twórczej ekspresji i pracy z ciałem daje też liczne korzyści zdrowotne, obniża poziom stresu, poprawia przepływ energii w ciele i rozwija świadomość ciała, jest świetną formą profilaktyki i dobrym wsparciem dla różnych form terapii jak i pracy nad sobą.

Przekazywanie w trakcie kursu metody stanowią samodzielną metodę pracy nad rozwojem osobistym, przez sztukę i ćwiczenia relaksacyjne oraz mogą być wykorzystywane jako dodatkowe ćwiczenia w pracy przez terapeutów, trenerów, psychologów, pedagogów, tancerzy, artystów, bioterapeutów itp
.
Uczestnicy, którzy odbędą wszystkie 8 spotkań otrzymają dyplom ukończenia kursu i upoważnienie do stosowania ćwiczeń zawartych w tym programie w swojej pracy jako instruktorzy.

Relacje uczestników poprzednich edycji ATE i zajęć arteterapii:

https://youtu.be/k9ctRV6dvXQ

https://youtu.be/EbpWTAuRl2g

Program warsztatów jest podzielony na cztery części:

1)    Edukacja, rozwój osobisty, rozwijanie kreatywności:

(Taniec na poziomie fizycznym)

-Techniki rozgrzewki i integracji grupy,

-Praca z relacjami,

-Rysowanie mandal,

-Terapia dźwiękiem i pieśnią, praca z rytmem,

-Terapia poezją, kreatywne pisanie, opowieści terapeutyczne,

-Integracja ciała i umysłu, prawej i lewej strony ciała oraz półkul mózgowych,

-Sztuka improwizacji-rozwijanie archetypu twórcy.

2)    Praca z ciałem i rozwijanie świadomości ciała.

(Taniec na poziomie emocjonalnym i energetycznym)

-Mapa ciała i rozwijanie świadomości ciała,

-Metoda twórczego dialogu i dialogi z ciałem,

-Taniec jako metoda emocjonalnego Katharsis-podejście Donizyjskie w tańcu:

Podstawowe pojęcia i ćwiczenia psychoterapii poprzez pracę z ciałem w oparciu o podejście Core Energetics i wykorzystanie tych pojęć w twórczej ekspresji:

-Praca z segmentami ciała: ugruntowanie, otwieranie bioder, klatki piersiowej,

Praca z oddechem

-etapy terapii Core Energetics

-ćwiczenia wspierające struktury charakteru.

-wykorzystanie różnych form tańca w pracy z różnymi typami osobowości i strukturami charakteru,

-sztuka, praca z ciałem i rozwój osobowości.

-Podejście Apolińskie w tańcu-taniec jako sztuka harmonizowania ciała i przepływu energii, praca z archetypami w tańcu.

-Połączenie tańca, elementów jogi, czi kung i masażu w celu harmonizowania przepływu energii w ciele-meridianów.

-Praca z archetypami w tańcu.

3) Terapie ekspresyjne i coaching:

(Praca z tańcem na poziomie symbolicznym i archetypowym).

-Tworzenie wizji życia i strategii działania z wykorzystaniem twórczej ekspresji:

Taniec, rysunek, kreatywne pisanie,

-Inspiracje psychologią jungowską-praca z archetypami jako wsparcie rozwoju,

-Cztery Archetypy Główne i Siedem Archetypów Rozwojowych,

-Podróż Bohatera i spotkania z Archetypami-teatr tańca,

-Zasady pracy z klientem indywidualnym i z grupami w oparciu o metody terapii ekspresyjnych.

4) „Super-umysł” czyli nauka technik medytacji, relaksacji, oddechowych wywodzących się z jogi, taoizmu, sufizmu i huny, Joga Nidra, Wewnętrzny Uśmiech oraz zachodnie techniki takie jak wizualizacja , czy metody wykorzystujące moc umysłu na bazie techniki Silvy itd. Będziemy robić na każdym module trochę tych technik. W dzisiejszych czasach tego typu umiejętności bardzo się przydają do podnoszenia odporności, poprawy nastroju, lepszych wyników pracy nad zmiana wzorców, czy lepszej zdolności rozpoznawania sytuacji i kreowania lepszych rozwiązań.

W trakcie rocznego cyklu warsztatów poznasz wiele technik i podejść teoretycznych:

-Teoria tańca terapeutycznego i podstawowe techniki:
–metody rozgrzewki i integracji grupy poprzez taniec,

–metody rozwijania improwizacji tańca
–improwizację na temat czterech żywiołów jako metodę pracy z ciałem, naukę improwizacji tańca i rozwoju osobowości,
–improwizację w kontakcie jako metaforę relacji z ludźmi,
-kody tańca-ponadczasowe i ponadkulturowe mądrości zakodowane w tańcach świata,
-uzdrawiający teatr tańca-metodę pomagająca uwalniać stare ograniczające wzorce i tworzyć nowe wzmacniające wzorce doświadczania siebie i życia,
-ekspresyjny teatr tańca-metodę pomagającą w uwolnieniu spontanicznej ekspresji i nadającej się do działań performance,

-mandale ekspresyjne i kreujące: rysowanie, interpretacje, wykorzystanie,

-metody terapii dźwiękiem: oczyszczanie, harmonizowanie, kreowanie, różne teorie działania dźwięków i wiele ćwiczeń,
-techniki relaksacyjne: automasaż, elementy masażu, ćwiczeń rozciągających i oddechowych,
-techniki wizualizacji,
-teorię i praktykę pracy z ciałem w oparciu o terapię Core Energetics,

-jak pracować w oparciu o terapie ekspresyjne aby rozwijać ugruntowanie, świadomość ciała, otwierać ciało i wykorzystywać mądrość ciała jako inspiracje w twórczej ekspresji
-terapeutyczne wykorzystanie elementów i inspiracji tańców etnicznych i popularnych: flamenco, hula, taniec brzucha, salsa, tango,

W trakcie warsztatów będą także prezentowane różne teorie na temat terapeutycznego zastosowania sztuk ekspresyjnych: podejście intermodalne, teoria krystalizacji,  metoda Twórczego Dialogu,  teoria pracy z ciałem w oparciu o Core Energetics, wykorzystanie terapii ekspresyjnych w oparciu o podejście coachingowe (praca z celami, tworzenie strategii, szukanie rozwiązań).

Ostatni warsztat poświęcony jest rozwojowi umiejętności instruktorskich. W trakcie tych warsztatów skupimy się nad udzielaniu informacji zwrotnych, podstawowych zasadach prowadzenia grupy, pracy z cyklami procesu grupowego, oraz pracy nad rozwojem wewnętrznym prowadzącego.

W trakcie warsztatów stosujemy model Czterech Filarów zrównoważonego, integralnego rozwoju w oparciu teorie Kena Wilbera, pioniera w rozumieniu całościowego rozwoju człowieka:

1) praca z ciałem: taniec, masaże, ćwiczenia Core Energetics itd,
2) praca z cieniem: terapie ekspresyjne, poznawanie siebie i swojej podświadomości poprzez rożne formy twórczej ekspresji,
3) rozwój intelektualny- poznawanie rożnych teorii wyjaśniających terapeutyczne działanie sztuki i ich zastosowania w pracy wybitnych przedstawicieli tego kierunku, trening mentalny, coaching
4) Rozwój świadomości-świadome oddychanie, ćwiczenia rozwijające zdolność koncentracji oraz bycia tu i teraz, medytacja w tańcu i poprzez różne formy sztuki itd., elementy MIndfullness.

Informacje organizacyjne:

Czas trwania: Szkolenie obejmuje 8 warsztatów dwudniowych (zajęcia weekendowe, raz w miesiącu)

Przewidywane terminy: luty – sierpień 2021. Terminy mogą ulec zmianie po uzgodnieniu z grupą.

Informacje i zgłoszenia:

Mateusz Wiszniewski-791 927 957,
stardance33@gmail.comwww.terapiaprzezsztuke.pl

Aby ułatwić podjęcie decyzji poprzez doświadczenie metody i sposobu pracy, pierwsze warsztaty będą miały charakter otwarty i niezobowiązujący.
Pod koniec pierwszego spotkania zostaną podpisane umowy o deklaracji uczestnictwa w całym cyklu ATE.

Opuszczone warsztaty można odrobić biorąc udział w równoległych edycjach kursu lub kolejnych, bez dodatkowych opłat lub w trakcie obozu wakacyjnego dla uczestników kursu ATE.

Prowadzący:
Mateusz Wiszniewski doktor socjologii, wykładowca studium podyplomowego arteterapii, choreoterapii i muzykoterapii. Instruktor Improwizacji Tańca i Symboliki Ciała, Certyfikowany Zen Coach, Instruktor Jogi wg Sivanandy, Czi Kung Healing Dao oraz Masażu Hawajskiego Lomilomi.
Brał udział w wielu warsztatach prowadzonych przez Mistrzów Terapii Ekspresyjnych w USA (Anna Halprin, Gabrielle Roth, Emilie Conrad, Ruth Zaporah).
Aktualnie kończy 4 letnie szkolenie psychoterapii poprzez pracę z ciałem metodą Core Energetics, pracuje pod superwizją.

Jest autorem licznych artykułów z zakresu arteterapii oraz sześciu książek:
Uzdrawiający Taniec, Zrelaksuj się i Żyj Twórczo, Samouzdrawianie i Praca ze Snami, Huna w Samouzdrawianiu i Autoterapii oraz Potęga Wizualizacji, Taniec jako Terapia.
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu technik relaksacyjnych od 1994-26 lat i arteterapii od 1999 roku-21 lat. W sumie prowadził około 500 warsztat ów i obozów poświęconych tematyce arteterapii i ćwiczeń relaksacyjnych.
Jest autorem  programu Akademia Terapii Ekspresyjnych, który rozwija od 2004 roku. Program miał już XIX edycji i ukończyło go około 200 absolwentów. Wielu z nich obecnie prowadzi własne warsztaty. Prowadził warsztaty głównie z dorosłymi, studentami oraz seniorami. Posiada także doświadczenie w pracy dziećmi i z osobami niepełnosprawnymi umysłowo i fizycznie. Wyszkolił około 50 osób w technice hawajskiego masażu lomilomi
Przez wiele lat szkolił się w wielu dyscyplinach pracy z ciałem: 1500godz szkolenia w technikach masażu (Lomilomi, Shiatsu, metoda Tragera, Czi Nei Tsang, Odmładzający Masaż Twarzy), około  1000 godz. szkolenia w jodze i czi kung, około 1000 godz. szkolenia w różnych technikach tańca terapeutycznego.
Aktualnie około 600 godz. szkolenia w psychoterapii pracy z ciałem Core Energetics oraz około 300 szkolenia w podejściu Zen Coaching. Ukończył też kurs facylitatorów Medytacji Dynamicznych Osho.

O sobie:
„Moja droga ku terapiom ekspresyjnym ma długą i bardzo prawdziwą historię. Pochodzę z rodziny artystycznej i już jako dziecko przyglądałem się twórczym zmaganiom swoich rodziców ( ojciec był reżyserem filmowym, matka jest artystą plastykiem). Już jako dziecko spotykałem w domu aktorów, reżyserów filmowych, artystów plastyków, muzyków itd. Byli to często bardzo fajni, barwni, wrażliwi, dowcipni i twórczy ludzie, nie pozbawieni jednak wielu ludzkich słabości i borykający się z różnymi wyzwaniami życia.

Już wtedy rodziło się we mnie pytanie: Jak być twórczym i wrażliwym w tym świecie? Jak realizować swoje talenty i wartości , a jednocześnie być szczęśliwym?

 Czy jest to możliwe? Jaka droga do tego prowadzi?
Kiedy dojrzałem zainteresowałem się arteterapią, która pokazuje jak sztuka i działania twórcze mogą wspierać rozwój i uzdrawiać.

Inspirowałem się pracą wielu nauczycieli arteterapii i tańca terapeutycznego:

W 1999 roku ukończyłem w pierwszy w Polsce kurs arteterapii organizowany przez prof Karolaka i Polski Instytut Ericksonowski.

Potem kilkakrotnie wyjechałem do USA gdzie brałem udział przez miesiąc w warsztatach szkoły 5 Rytmów w Mill Valley w CA. Chyba to było jeszcze w 2000 roku. Następnie zaprosiłem do Polski Kate Sheela pierwszą nauczycielkę 5 Rytmów w Polsce oraz wziąłem udział w dwóch warsztatach z Gabrielle Roth : Heart Beat oraz God, Sex and Body w Hamburgu. W 2005 pojechałem ponownie do USA gdzie  wziąłem udział w programie letnim w Tamalpa Institute i mogłem uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez Annę Halprin. Byłem też na jej warsztatach w Paryżu w 2007 roku. W Polsce ukończyłem program Detlefa Kapperta „Improwizacja Tańca i Symbolika” oraz „Teatr improwizacji tańca” jak i program Dance Movement Therapy prowadzony przez Judith Bunney organizowany przez PSCH w Poznaniu.
Bralem też udział w warsztatach twórczyni metody Continuum z twórczynią tej metody Emilie Conrad oraz w warsztatach Action Theather  z twórczynią tej metody improwizacji Ruth Zaporach. W 2004 roku brałem tez udział w festiwalu improwizacji w kontakcie we Freiburgu, gdzie ukończyłem tez kurs dla instruktorów improwizacji w kontakcie. Uczyłem się tej techniki także na warsztatach Milana Kozanka.
Spotykanie wielu mistrzów z dziedziny uzdrawiającego tańca i improwizacji, bardzo mnie zainspirowało i już w 2004 zacząłem tworzyć własny autorski program wykorzystujący taniec terapeutyczny, rysunek, śpiew, kreatywne pisanie w oparciu o zasady terapii ekspresyjnych. W międzyczasie zacząłem też wykładać na studiach podyplomowych arteterapii i potem na utworzonym studium podyplomowym choreoterapii i muzykoterapii.
Program Akademia Terapii Ekspresyjnych bardzo się rozwinął i do 2019 roku odbyło się XIX edycji tego programu i skończyło go 200 osób. Wiele z tych osób prowadzi teraz własne zajęcia lub zajęło się innymi formami pracy rozwojowej np uczy różnych form pracy z ciałem”.

Udział w pojedynczym szkoleniu 650PLN

Udział w całym szkoleniu

Cena: 4400PLN za 8 warsztatów-96 godzin, przy wpłacie przedpłaty 400PLN do 30.01.2021

Po tym terminie, cena cyklu wynosi 4900PLN

Więcej informacji:

Mateusz Wiszniewski-791 927 957,
stardance33@gmail.comwww.mateuszwiszniewski.eu

Program Akademii Terapii Ekspresyjnych XXI edycja 2021

Warsztat 1: Taniec jako terapia-wprowadzenie-taniec na poziomie fizycznym.
A Rozgrzewka i integracja grupy
B Wykorzystanie technik tańca do poprawy postawy, rozwoju koordynacji

I integracji półkul mózgowych.

Techniki oddechowe wspierające integracje półkul.

C Integracja energii męskiej i żeńskiej w tańcu.

D Taniec jako metoda budowania i rozwijania relacji.

Czego o relacjach uczą nas tańce  z różnych kultur.

Rysunek i wizualizacja w pracy nad zrozumieniem i uzdrawianiem relacji.
E Porozumienie bez przemocy w tańcu.
F Wprowadzenie do sztuki improwizacji.

Warsztat 2 Praca z mandalami i rysunkiem:
A Różne rodzaje mandal-ekspresyjne, uzdrawiająca, mandala jako afirmacja itd.

B Wykorzystanie w mandalach symboli, kolorów, kompozycji itd.

C Święta geometria w mandalach.

D Rysunek diagnostyczny i terapeutyczny.

E Praca z rysunkiem i muzyką.

F Praca z rysunkiem i ruchem.
G Rysunek I kreatywne pisanie.
H Twórczy dialog-podejście intermodalne.

Warsztat 3: Terapia Dźwiękiem.
A Praca z dźwiękiem.
B Terapia pieśnią.
C Terapia rytmem.
D Wykorzystanie instrumentów w celu prowadzenia relaksacji: misy, gongi, kamertony, grzechotki, bębny, flety, dzwonki koszi itd.

E Terapia poezja i opowieści terapeutyczne.
F Tańczenie bajek i robienie teledysków.

Warsztat 4: Sztuka improwizacji, uwalnianie skutków zranień i traumy, rozwijanie kreatywności, rytuały terapeutyczne.

A Sztuka improwizacji
B Improwizacja i teatr improwizacji tańca
C Rytuały terapeutyczne
D Inspiracja metodą Anny Halprin-„Bieg ziemi”
E Uzdrawianie traumy rodzinnej, pokoleniowej i wojennej
, teatr tańca i rytuały terapeutyczne,
F Zmiana wzorców pokoleniowych,
G Transformacja-zamiana zranień i traumy w twórczość i dary,
H Rozpoznawanie talentów i darów
I Co blokuje kreatywność?

J Rozwój kreatywności  i rozwijanie ww artysty
K Nauka wizualizacji
L Taniec, symbole i wyobrażenia
M Praca z metafora ruchową.

 1. Praca z ciałem 1-taniec na poziomie emocjonalnym.
  A Podstawowe pojęcia i korzyści z pracy z ciałem,
  B Praca z ciałem, taniec i teatr, podejście Anny Halprin i Jerzego Grotowskiego,
  C Ćwiczenia rozwijające świadomość ciała,
  D Skanowanie ciała,
  E Integracja ciała i umysłu, praca z konfliktem
  F Mapa ciałaidialogi z ciałem,
  G Różne mapy ciała,
  H Praca z segmentami ciała.
  I Model trzech mózgów i integracja trzech mózgów,
  J Lekcje ruchu na podstawie tańców etnicznych, elementów jogi  i czi kung
  K Wykorzystanie elementów masażu w pracy z ciałem.

6 Praca z ciałem 2:
A Techniki i modele terapii Core Energetics- jej wykorzystanie w pracy z terapiami ekspresyjnymi:
B Praca z ugruntowaniem, otwieranie bioder klatki piersiowej
C Wykorzystanie elementów tańców etnicznych do pracy z ciałem,
D Ćwiczenia taneczne i ekspresyjne jako wsparcie rozwojowe dla struktur charakteru,
E Praca z ruchem i rozwijanie 5u aspektów osobowości,
F Twórcza ekspresja, praca z ciałem i rozwój osobowości.

G Wykorzystanie tańca w połączeniu z elementami jogi, czi kung, masażu w celu równoważenia obiegu energii w meridianach (taniec na poziomie energetycznym).

7) Twórcza ekspresja i coaching:
A Podejście coachingowe-Mądrość jest w kliencie,

B Spotkanie z Wyższym Ja, życie z Esencji
C Odkrywanie wizji życia i tworzenie planu działania,

D Podróż bohatera,
E Strategie coachingowe i terapie ekspresyjne
F Coaching a praca z ciałem.
G Psychologia jungowska i praca z archetypami
H Pięć archetypów głównych i Siedem Archetypów rozwojowych.

Wykorzystanie pracy z archetypami w rozwoju osobistym, terapii i coachingu.

I Podróż Bohatera i spotkania z archetypami-

J Taniec na poziomie archetypowym, mitologicznym, symbolicznym i inicjacyjnym.

8) Zasady prowadzenia zajęć
A Sesje indywidualne,
B Zajęcia grupowe,
C Struktura zajęć,
D Inspiracje Zen Coaching.

E Terapie ekspresyjne i ich zastosowanie w coachingu.

F Praca z różnymi grupami: dzieci, osoby starsze, osoby chore, dorośli, wspieranie rozwoju.

G Rozwijanie archetypu lidera i przewodnika.