Program warsztatów: Akademia Terapii Ekspresyjnych.

Program warsztatów jest podzielony na trzy części:

 • Edukacja, rozwój osobisty, rozwijanie kreatywności:

(Taniec na poziomie fizycznym)

-Techniki rozgrzewki i integracji grupy,

-Praca z relacjami,

-Rysowanie mandal,

-Terapia dźwiękiem i pieśnią, praca z rytmem,

-Terapia poezją, kreatywne pisanie, opowieści terapeutyczne,

-Integracja ciała i umysłu, prawej i lewej strony ciała oraz półkul mózgowych,

-Sztuka improwizacji-rozwijanie archetypu twórcy.

 • Praca z ciałem i rozwijanie świadomości ciała.

(Taniec na poziomie emocjonalnym i energetycznym)

-Mapa ciała i rozwijanie świadomości ciała,

-Metoda twórczego dialogu i dialogi z ciałem,

-Taniec jako metoda emocjonalnego Katharsis-podejście Dionizyjskie w tańcu:

Podstawowe pojęcia i ćwiczenia psychoterapii poprzez pracę z ciałem w oparciu o podejście Core Energetics i wykorzystanie tych pojęć w twórczej ekspresji:

-Praca z segmentami ciała: ugruntowanie, otwieranie bioder, klatki piersiowej,

Praca z oddechem,

-etapy terapii Core Energetics,

-ćwiczenia wspierające struktury charakteru.

-wykorzystanie różnych form tańca w pracy z różnymi typami osobowości i strukturami charakteru,

-sztuka, praca z ciałem i rozwój osobowości.

-Podejście Apolińskie w tańcu-taniec jako sztuka harmonizowania ciała i przepływu energii, praca z archetypami w tańcu.

-Połączenie tańca, elementów jogi, czi kung, masażu i automasażu w celu harmonizowania przepływu energii w ciele-meridianów.

-Praca z archetypami w tańcu.

3) Terapie ekspresyjne i coaching:

(Praca z tańcem na poziomie symbolicznym i archetypowym).

-Tworzenie wizji życia i strategii działania z wykorzystaniem twórczej ekspresji:

Taniec, rysunek, kreatywne pisanie,

-Inspiracje psychologią jungowską-praca z archetypami jako wsparcie rozwoju,

-Cztery Archetypy Główne i Siedem Archetypów Rozwojowych,

-Podróż Bohatera i spotkania z Archetypami-teatr tańca,

-Zasady pracy z klientem indywidualnym i z grupami w oparciu o metody terapii ekspresyjnych.

Terminy i tematy szkoleń:

 

Program Akademii Terapii Ekspresyjnych XX edycja 2020

Warsztat 1- Warszawa 14-15.11.2020: Taniec jako terapia-wprowadzenie-taniec na poziomie fizycznym.
A Rozgrzewka i integracja grupy
B Wykorzystanie technik tańca do poprawy postawy, rozwoju koordynacji

I integracji półkul mózgowych.

Techniki oddechowe wspierające integracje półkul.

C Integracja energii męskiej i żeńskiej w tańcu.

D Taniec jako metoda budowania i rozwijania relacji.

Czego o relacjach uczą nas tańce  z różnych kultur.

Rysunek i wizualizacja w pracy nad zrozumieniem i uzdrawianiem relacji.
E Porozumienie bez przemocy w tańcu.
F Wprowadzenie do sztuki improwizacji.

Warsztat 2: 5-6.12.2020 Praca z mandalami i rysunkiem:
A Różne rodzaje mandal-ekspresyjna, uzdrawiająca, mandala jako afirmacja itd.

B Wykorzystanie w mandalach symboli, kolorów, kompozycji itd.

C Święta geometria w mandalach.

D Rysunek diagnostyczny i terapeutyczny.

E Praca z rysunkiem i muzyką.

F Praca z rysunkiem i ruchem.
G Rysunek i kreatywne pisanie.
H Twórczy dialog-podejście intermodalne.

Warsztat 3: 16-17.01.2021 Terapia Dźwiękiem.
A Praca z dźwiękiem.
B Terapia pieśnią.
C Terapia rytmem.
D Wykorzystanie instrumentów w celu prowadzenia relaksacji: misy, gongi, kamertony, grzechotki, bębny, flety, dzwonki koszi itd.

E Terapia poezja i opowieści terapeutyczne.
F Tańczenie bajek i robienie teledysków.

Warsztat 4: 20-21.02.2021-Sztuka improwizacji, uwalnianie skutków zranień i traumy, rozwijanie kreatywności, rytuały terapeutyczne.

A Sztuka improwizacji
B Improwizacja i teatr improwizacji tańca
C Rytuały terapeutyczne
D Inspiracja metodą Anny Halprin-„Bieg ziemi”
E Uzdrawianie traumy rodzinnej, pokoleniowej i wojennej
, teatr tańca i rytuały terapeutyczne,
F Zmiana wzorców pokoleniowych,
G Transformacja-zamiana zranień i traumy w twórczość i dary,
H Rozpoznawanie talentów i darów
I Co blokuje kreatywność?

J Rozwój kreatywności  i rozwijanie wewnętrznego artysty
K Nauka wizualizacji.
L Taniec, symbole i wyobrażenia.
M Praca z metafora ruchową.

 1. Praca z ciałem 1: 20-21.03.2021-Taniec jako emocjonalne Katharsis.
  A Podstawowe pojęcia i korzyści z pracy z ciałem,
  B Praca z ciałem, taniec i teatr, podejście Anny Halprin i Jerzego Grotowskiego,
  C Ćwiczenia rozwijające świadomość ciała,
  D Skanowanie ciała,
  E Integracja ciała i umysłu, praca z konfliktem
  F Mapa ciała i dialogi z ciałem,
  G Różne mapy ciała,
  H Praca z segmentami ciała.
  I Model trzech mózgów i integracja trzech mózgów,
  J Lekcje ruchu na podstawie tańców etnicznych, elementów jogi i czi kung
  K Wykorzystanie elementów masażu w pracy z ciałem.

6 Praca z ciałem 2: 17-18.04.2021
A Techniki i modele terapii Core Energetics- jej wykorzystanie w pracy z terapiami ekspresyjnymi:
B Praca z ugruntowaniem, otwieranie bioder klatki piersiowej
C Wykorzystanie elementów tańców etnicznych do pracy z ciałem,
D Ćwiczenia taneczne i ekspresyjne jako wsparcie rozwojowe dla struktur charakteru,
E Praca z ruchem i rozwijanie 5u aspektów osobowości,
F Twórcza ekspresja, praca z ciałem i rozwój osobowości.

G Wykorzystanie tańca w połączeniu z elementami jogi, czi kung, masażu w celu równoważenia obiegu energii w meridianach (taniec na poziomie energetycznym).

7) Twórcza ekspresja i coaching: 15-16.05.2021
A Podejście coachingowe-„Mądrość jest w kliencie”.

B Spotkanie z Wyższym Ja, życie z Esencji.
C Odkrywanie wizji życia i tworzenie planu działania.

D Podróż bohatera.
E Strategie coachingowe i terapie ekspresyjne.
F Coaching a praca z ciałem.
G Psychologia jungowska i praca z archetypami.
H Pięć archetypów głównych i Siedem Archetypów rozwojowych.

Wykorzystanie pracy z archetypami w rozwoju osobistym, terapii i coachingu.

I Podróż Bohatera i spotkania z archetypami.

J Taniec na poziomie archetypowym, mitologicznym, symbolicznym i inicjacyjnym.

8) Zasady prowadzenia zajęć: 12-13.06.2021
A Sesje indywidualne,
B Zajęcia grupowe,
C Struktura zajęć,
D Inspiracje Zen Coaching.

E Terapie ekspresyjne i ich zastosowanie w coachingu.

F Praca z różnymi grupami: dzieci, osoby starsze, osoby chore, dorośli, wspieranie rozwoju.

G Rozwijanie archetypu lidera, artysty i przewodnika.

 

Przebieg warsztatu.
Każdy dzień składa się z dwóch sesji warsztatowych na, które składają się:
Rundka, wprowadzenie teoretyczne, ćwiczenia praktyczne, relaksacja i integracja oraz omówienie ćwiczeń.

Zapewniamy uczestnikom materiały z opisem teorii i ćwiczeń oraz przykładami ich zastosowania, spis lektur, muzyki, bibliografia i polecane filmy DVD lub materiały na youtube.

Kontakt: stardance33@gmail.com, 791927957