Program warsztatów: Akademia Terapii Ekspresyjnych.

Program Akademii Terapii Ekspresyjnych XXII edycja 2021-22

(Terminy warsztatów zostaną ustalone po zebraniu grupy.

Szczegóły po dokonaniu zgłoszenia).

Warsztat 1 Taniec jako działanie terapeutyczne i rozwojowe.

A Rozgrzewka i integracja grupy
B Wykorzystanie technik tańca do poprawy postawy, rozwoju koordynacji

I integracji półkul mózgowych. Techniki oddechowe wspierające integracje półkul.

C Integracja energii męskiej i żeńskiej w tańcu.

D Taniec jako metoda budowania i rozwijania relacji.

Czego o relacjach uczą nas tańce  z różnych kultur?

Rysunek i wizualizacja w pracy nad zrozumieniem i uzdrawianiem relacji.
E Porozumienie bez przemocy w tańcu.
F Wprowadzenie do sztuki improwizacji.

G Twórczy Dialog i Aktywna wyobraźnia.

Aktywna wyobraźnia w tańcu-taniec z symbolami i metaforami.

Warsztat 2: Praca z mandalami i rysunkiem:

 

A Różne rodzaje mandal-ekspresyjna, uzdrawiająca, mandala jako afirmacja itd.

B Wykorzystanie w mandalach symboli, kolorów, kompozycji itd.

C Święta geometria w mandalach.

D Rysunek diagnostyczny i terapeutyczny.

E Praca z rysunkiem i muzyką.

F Praca z rysunkiem i ruchem.
G Rysunek i kreatywne pisanie.
H Twórczy dialog-podejście intermodalne.

G Twórczy Dialog  i psychologia jungowska.

Aktywna wyobraźnia w działaniach plastycznych-

mandale, symbole i kreatywne pisanie.

Warsztat 3: Terapia Dźwiękiem.

 

A Praca z dźwiękiem.
B Terapia pieśnią.
C Terapia rytmem.
D Wykorzystanie instrumentów w celu prowadzenia relaksacji: misy, gongi, kamertony, grzechotki, bębny, flety, dzwonki koszi itd.

E Terapia poezja i opowieści terapeutyczne.
F Tańczenie bajek i robienie teledysków.

G Baśnie, mitologia i odgrywanie bajek i mitów w kontekście praktyki

Twórczego Dialogu i aktywnej wyobraźni.

Warsztat 4: Sztuka improwizacji, uwalnianie skutków zranień i traumy, rozwijanie kreatywności, rytuały terapeutyczne.

A Sztuka improwizacji
B Improwizacja i teatr improwizacji tańca
C Rytuały terapeutyczne
D Inspiracja metodą Anny Halprin-„Bieg ziemi”
E Uzdrawianie traumy rodzinnej, pokoleniowej i wojennej
, teatr tańca i rytuały terapeutyczne,
F Zmiana wzorców pokoleniowych,
G Transformacja-zamiana zranień i traumy w twórczość i dary,
H Rozpoznawanie talentów i darów
I Co blokuje kreatywność?

J Rozwój kreatywności  i rozwijanie wewnętrznego artysty
K Nauka wizualizacji.
L Taniec, symbole i wyobrażenia.
M Praca z metafora ruchową.

G Twórczy Dialog  i teatr improwizacji.

Aktywna wyobraźnia w pracy z teatrem improwizacji tańca.

  1. Praca z ciałem 1: Taniec jako emocjonalne Katharsis.

A Podstawowe pojęcia i korzyści z pracy z ciałem,
B Praca z ciałem, taniec i teatr, podejście Anny Halprin i Jerzego Grotowskiego,
C Ćwiczenia rozwijające świadomość ciała,
D Skanowanie ciała,

E Mapa ciała i dialogi z ciałem,
G Różne mapy ciała,
H Praca z segmentami ciała.
E Integracja ciała i umysłu, praca z konfliktem
F Model trzech mózgów i integracja trzech mózgów,
G Lekcje ruchu na podstawie tańców etnicznych, elementów jogi  i czi kung
H Wykorzystanie elementów masażu w pracy z ciałem.

I Dialogi z ciałem jako forma Twórczego Dialogu i aktywnej wyobraźni.

6 Praca z ciałem 2:

A Techniki i modele terapii Core Energetics- jej wykorzystanie w pracy z terapiami ekspresyjnymi:
B Praca z ugruntowaniem, otwieranie bioder klatki piersiowej
C Wykorzystanie elementów tańców etnicznych do pracy z ciałem,
D Ćwiczenia taneczne i ekspresyjne jako wsparcie rozwojowe dla struktur charakteru,
E  Wykorzystanie tańca w połączeniu z elementami jogi, czi kung, masażu w celu równoważenia obiegu energii w meridianach (taniec na poziomie energetycznym).

F Dialogi z segmentami ciała jako forma twórczego dialogu i aktywnej wyobraźni.

7) Twórcza ekspresja i coaching:

A Podejście coachingowe-„Mądrość jest w kliencie”.

B Spotkanie z Wyższym Ja, życie z Esencji.
C Odkrywanie wizji życia i tworzenie planu działania.

D Podróż bohatera.
E Strategie coachingowe i terapie ekspresyjne.
F Twórczy dialog, aktywna wyobraźnia, psychologia jungowska oraz praca z archetypami.

H Wykorzystanie pracy z archetypami w rozwoju osobistym, terapii i coachingu.

8) Zasady prowadzenia zajęć:

 

A Sesje indywidualne,
B Zajęcia grupowe,
C Struktura zajęć,
D Inspiracje Zen Coaching.

E Terapie ekspresyjne i ich zastosowanie w coachingu.

F Praca z różnymi grupami: dzieci, osoby starsze, osoby chore, dorośli, wspieranie rozwoju.

G Rozwijanie archetypu lidera, artysty i przewodnika.

H Praca z metodą „Teatru Wewnętrznego” jako przykład aktywnej wyobraźni w ujęciu intermodalnym.

 

Informacje o programie i zgłoszenia:

Stardance33@gmail.com, 791927957