PROGRAM AKADEMII TERAPII EKSPRESYJNYCH  2018/2019

PROGRAM AKADEMII TERAPII EKSPRESYJNYCH 

W trakcie warsztatów wykonujemy ćwiczenia i procesy arteterapeutyczne.
Uczestnicy programu otrzymują konspekty i plany ćwiczeń.

Każda grupa i edycja ma swój własny specyficzny charakter. Program i profil zajęć jest dostosowywany do potrzeb i możliwości grupy. W zależności od potrzeb, procesu i życzeń grupy, program może ulec modyfikacji lub aktualizacji.
Prowadzący zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

WARSZTATY 1. Wprowadzenie do tańca terapeutycznego. Prezentacja podstawowych technik i teorii terapii ekspresyjnych.

– Taniec Terapeutyczny – teoria, historia, praktyka,
– Metody rozgrzewki i integracji grupy poprzez taniec,
– Wprowadzenie do improwizacji tańca,
– Sztuka improwizacji tańca jako forma rozwijania kreatywności,
– Improwizację na temat czterech żywiołów jako metodę pracy z ciałem, doskonalenie sztuki ruchu i wspieranie rozwoju osobowości,
– Terapeutyczny teatr tańca – metodę pomagająca uwalniać stare ograniczające wzorce i tworzyć nowe wzmacniające wzorce doświadczania siebie i życia,
– Ekspresyjny teatr tańca – metodę pomagającą w uwolnieniu spontanicznej ekspresji i nadającej się do działań performance.

WARSZTAT 2: TEATR IMPROWIZACJI TAŃCA, RUCHU I GŁOSU I TERAPIA POEZJĄ.

Tworzenie improwizowanych przedstawień.
– Sztuka improwizacji i jej terapeutyczne i rozwojowe działanie,
– Improwizacja tańca, ruchu i głosu,
– Tworzenie improwizowanych przedstawień w oparciu o tematy z życia uczestników i z życia społeczności,
– Teoria i praktyka katharsis,
– Praca z archetypowymi tematami,
– Prospołeczne, kulturotwórcze i aktywizujące działanie rytuałów terapeutycznych.
– Rytuały arteterapeutyczne, sztuka i jej wymiar społeczny,
– Praca z mitami i polem zbiorowym poprzez taniec, rysunek, dźwięk i teatr tańca,
Terapia Poezją:
– Czytanie wierszy,
– Pisanie wierszy,
– Baśnie i metafory.

WARSZTAT 3: PRACA Z DŹWIĘKIEM I GŁOSEM. PODSTAWY TERAPII DŹWIĘKIEM

– Rozgrzewka do ekspresyjnej pracy z głosem,
– Terapia głosem praca z samogłoskami,
– Ruch i dźwięk,
– Teatr improwizacji ruchu i dźwięku,
– Terapeutyczne wykorzystanie samogłosek,
– Terapia pieśnią – edukacyjne i terapeutyczne wykorzystanie pieśni,
– Ekspresyjna i improwizacyjna praca z głosem i dźwiękiem,
– Różne teorie i zastosowania pracy z głosem i dźwiękiem,
– Terapeutyczne wykorzystanie kombinacji dźwięków,
– Otwieranie i harmonizowanie ciała z pomocą dźwięku,
– Dźwięk w redukcji stresu i samoleczeniu,
– Praca z rytmem (bardzo proste rytmy),
– Wykorzystanie instrumentów; bęben, grzechotki, flet; misy, gongi, kamertony; korzystanie z gotowej muzyki,
– Podstawowe typy muzyki terapeutycznej i ich wykorzystanie.

WARSZTAT 4: PRACA Z MANDALAMI

– Podstawowa mandala ekspresyjna,
– Analiza i interpretacja mandali,
– Dialog terapeutyczny w oparciu o mandale,
– Mandala intencyjna i różne typy mandali,

-Mandala uzdrawiająca,
– Mandala diagnostyczna,
– Mandala jako afirmacja,

-Symbole w mandalach,

-Święta geometria,
– Rysunki terapeutyczne.

WARSZTAT 5: RELAKSACJA, REGENERACJA, PROFILAKTYKA.

 

Jak skutecznie radzić sobie ze stresem, relaksować się i regenerować.

Praktyki prozdrowotne i profilaktyczne oraz rozwijanie zdolności samoleczenia.

-Praca z dźwiękiem, taniec, rysowanie mandal jako metoda relaksacji i samoleczenia.

-Czym jest stres. Nauka relaksacji.

– Relaksacja, regeneracja, przeciwdziałanie wypaleniu- techniki relaksacyjne i wizualizacje

-Ćwiczenia masażu i automasażu

-Taniec i jin joga-praca z powięzią jako metoda skutecznej relaksacji, uwalniania skutków stresu i traumy.

-Technika głębokiego relaksu,

-Wewnętrzny uśmiech,

-Organy wewnętrzne, związane z nimi emocje i postawy -uzdrawianie i regeneracja organów wewnętrznych.

-Mapa stresu i kreatywne pisanie.

-Uniwersalne zasoby: radość, miłość, spokój, ugruntowanie i ich rozwijanie poprzez ćwiczenia relaksacyjne, wizualizacje i pracę z ciałem.

WARSZTAT 6:  PRACA Z PASJĄ

Praca z pasją-tworzenie swojej ścieżki rozwoju w pracy.

-Odkrywanie pasji, powołania,

-Ustalanie priorytetów i planu działania,

-Jak radzić sobie z obiekcjami i przeszkodami?

– Ścieżka Czakr jako mapa tworzenia ścieżki zawodowej wg Ricka Jarow

– Budowanie poczucia bezpieczeństwa,
–Sięganie do zasobów, kreatywność i wizja,
– Łączenie myślenia twórczego i praktycznego – prawej i lewej półkuli,
– Teoria „Sekretu”, kwantowa manifestacja marzeń i praca nad realizacją celów.

WARSZTAT 7: PRACA Z RELACJAMI

– Zasady wspierające tworzenie zdrowych relacji wg. badań i prac specjalistów w tej dziedzinie; zasady psychologiczne i duchowe,
– Kody tańca, ponadkulturowe wzorce ruchu zapisane w tańcach świata jako zapis zakodowanych w ciele i ruchu zasad tworzenia relacji,
– Improwizacja w kontakcie jako metafora relacji,
– Praktyka uzdrawiania i oczyszczania relacji,
– Nauka zasad relacji i praktyka sztuki relacji poprzez taniec i teatr tańca.

WARSZTAT 8: PODRÓŻ CZŁOWIEKA PRZEZ ŻYCIE.
-Coaching, rozwój osobisty, kreatywność- procesy podejmowania decyzji i  ustalania planu działania,
– Rozwój człowieka w świetle psychologii głębi C. Junga,
– Podróż Bohatera – metafora rozwoju świadomości,
– Taniec i Mandale jak metoda spotkania i dialogu z archetypami,
– Aktywna wyobraźnia – dialog z podświadomością,
– Towarzyszenie życiowym etapom i zmianom – rytuały terapeutyczne jako wsparcie w procesie zmiany i osobistej transformacji, w oparciu o terapie ekspresyjne – taniec, muzykę, poezję, pieśń i rysunek,
– Podróż bohatera poprzez taniec spontaniczny, mandale i kreatywne pisanie.
– Rytuał odtańczenia swoich narodzin.

WARSZTAT 9: Terapie ekspresyjne i praca z ciałem.
-Mapa ciała,
-Symbolika ciała,
-Dialogi z ciałem,
-Autoportret-ćwiczenie wg Anny Halprin,
-Praca z częściami ciała w tańcu, rysunku i dźwięku,

-Taniec, praca z ciałem i rozwijanie 5u aspektów osobowości

-Wprowadzenie do pracy ze strukturami charakteru i ich podstawowymi zadaniami.

WARSZTAT 10: TWORZENIE PROGRAMÓW I SCENARIUSZY ZAJĘĆ W OPARCIU O POTRZEBY GRUPY I KLIENTA INDYWIDUALNEGO
ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI INSTRUKTORSKICH. TERAPIE EKSPRESYJNE I COACHING.

KREATYWNA EDUKACJA I WYCHOWANIE DO TWÓRCZOŚCI.

Warsztat jak prowadzić zajęcia prowadzony jest na poziomie umiejętności i kompetencji instruktorskich (ATE nie jest kursem Trenerskim).

– Arteterapia i coaching-korzystanie z terapii ekspresyjnych w połączeniu z modelami coachingowymi- na przykładzie wybranych ćwiczeń, pytanie coachingowe. praca z linią czasu i strategią twórczego myślenia Walta Disneya,
-Kreatywny Lider-sztuka i zasady tworzenia grup wsparcia.
– Tworzenie misji i wizji własnej pracy,
– Wizja, Motywacja, Działanie-3 wymiary pracy lidera i praca z 3-ema mózgami,
– Taniec Trzech Rytmów i ćwiczenia rozwijające Trzy Mózgi,
– Zasady konstruowania ćwiczeń,
– Tworzenie indywidualnych sesji arteterapeutycznych w oparciu o potrzeby danego klienta,
– Tworzenie procesów i rytuałów arteterapeutycznych w nawiązaniu do potrzeb grupy i tematu zajęć,
Prowadzenia zajęć i rozwijanie umiejętności instruktorskich:
– Cechy i umiejętności dobrego instruktora,
– Umiejętność obserwacji grupy i dobierania ćwiczeń,
– Podstawowe zasady prowadzenia grupy,
– Możliwość prowadzenia fragmentów zajęć i otrzymania informacji zwrotnej,
– Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi,
– Wybór grupy docelowej,

-Praca z różnymi grupami, dzieci, dorośli, osoby starsze, osoby upośledzone.
– Jak rozpocząć pracę jako instruktor,

-Kreatywna edukacja i wychowanie do twórczości-wykorzystanie technik arteterapii i terapii ekspresyjnych w edukacji.