Akademia Terapii Ekspresyjnych 2018

Akademia Terapii Ekspresyjnych 2018

i Technik Relaksacyjnych. 

Cykl warsztatów rozwoju osobistego przez sztukę
i szkolenie dla instruktorów.

XVIII edycja , początek 11.2018
Zbieramy grupy:
Sopot, Warszawa, Łódź, Kraków

Akademia Terapii Ekspresyjnych i Technik Relaksacyjnych to cykl warsztatów wywodzących się z nurtu terapii ekspresyjnych i pracy z ciałem.

Charakterystyczne dla nurtu terapii ekspresyjnych jest zintegrowane/równoczesne wykorzystanie różnych form twórczej ekspresji (tańca, rysunku, dźwięku, kreatywnego pisania, pracy z ciałem) w celu wspierania pełnego i wszechstronnego rozwoju człowieka, grupy i społeczeństwa.

Ćwiczenia nawiązują do wielowiekowej tradycji w , której sztuka, we wszystkich kulturach świata, w różnych formach, wspierała rozwój człowieka, powrót do zdrowia i do kontaktu ze sobą i własną duszą. Współcześnie podejście terapii ekspresyjnych jest rozwijane od lat 60tych XX wieku w USA.
W Polsce program ATE rozwija się już od 2004 roku, odbyło się XVI ukończonych edycji. Program ukończyło już ponad 200 osób. Wiele z nich prowadzi już własne zajęcia.

Udział w warsztatach może być wsparciem w procesie rozwoju osobistego i pomóc uczestnikom:
-rozwijać kreatywność i twórczą ekspresję,
-wspierać rozwój artystycznych talentów w obszarze tańca, rysunku, pracy z głosem i muzyką oraz kreatywnego pisania,
-pomagać się uwolnić od stresu, skutków przewlekłego stresu,
-wspierać procesy regeneracji,
-rozwinąć świadomość ciała, poprawić koordynacje ruchową i gracje ruchu,
-rozwijać świadomość siebie w relacjach i pomagać w poprawie relacji z ludźmi,
-wspierać procesy rozwoju osobistego w obszarze:
–relacji, pracy, zdrowia, realizowania swojego potencjału,
-wspierać zdolność funkcjonowania w grupie,
-wspierać procesy aktywizacji społecznej i komunikacji międzypokoleniowej
Oraz pracy z trudnymi społecznie grupami i tematami.

Osoby, które wezmą udział w całym kursie
Zdobędą bogate doświadczenia oraz zestaw narzędzi-ćwiczeń umożliwiających pracę jako instruktor terapii ekspresyjnych. Zdobyte w trakcie kursu ćwiczenia można wykorzystać w pracy z różnymi grupami zgodnie z własnym doświadczeniem i wykształceniem: z dorosłymi, seniorami, dziećmi, czy młodzieżą, w terapii i psychoterapii lub w procesach coachingu dla pracowników firm i klientów indywidualnych.

Cykl warsztatów może być samodzielnym szkoleniem jak i uzupełnieniem wykształcenia dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, instruktorów technik relaksacyjnych, jogi, pracy z ciałem, psychoterapeutów, coachów i pracowników socjalnych

W programie:

TANIEC TERAPEUTYCZNY:
a) techniki oparte na improwizacji:
-metody rozgrzewki i integracji grupy poprzez taniec,
-taniec kreatywny-metody improwizacji tańca w rozwijaniu rozwoju ruchu i osobowości,
-rozwijanie pięciu aspektów osobowości poprzez taniec i pracę z ruchem,
-techniki improwizacji tańca jako forma rozwijania kreatywności
-improwizację na temat czterech żywiołów jako metoda pracy z ciałem, doskonalenie sztuki ruchu i wspieranie rozwoju osobowości,
-taniec relacji-praca z relacjami w tańcu,
-improwizacja w kontakcie jako metaforę relacji z ludźmi,
-uzdrawiający teatr tańca-metodę pomagająca uwalniać stare ograniczające wzorce i tworzyć nowe wzmacniające wzorce doświadczania siebie i życia,
-ekspresyjny teatr tańca-metodę pomagającą w uwolnieniu spontanicznej ekspresji i nadającej się do działań performance,
-taniec jako formę pracy z ciałem-odkrywanie mądrości ciała,

b) Techniki oparte na strukturze i inspirowane różnymi stylami tańca i ćwiczeń ruchowych:
Proste układy taneczne do zastosowania z różnymi grupami:
-tańce integracyjne do rytmów latino,
-różne style taneczne w rozwijaniu integracji półkul, integracji i koordynacji ruchowej,
-elementy techniki tańca brzucha w pracy nad rozluźnianiem ciała i rozwijaniem przepływu energii w ciele,
-elementy tańca hula wykorzystane do relaksacji i otwierania bioder, opowiadanie historii tańcem,
-taniec wojowniczki (wojownika)-rozwijanie siły, odporności i ugruntowania poprzez taniec, proste układy taneczne w połączeniu z prostymi elementami sztuk walki (ciosy, bloki, kopnięcia, uniki),
-Taniec i Joga, ćwiczenia łączące elementy tańca i jin jogi w celu rozluźnienia powięzi,
Uwalniania się od stresu i działań profilaktycznych, oraz uwalniania skutków traumy,
-Tańce integracyjne dla dzieci i dorosłych.

MANDALA TERAPEUTYCZNA:
– różne formy pracy z mandalą:
-mandale ekspresyjne, intencyjne, kreujące:
-interpretacja i analiza mandal,
-terapeutyczne działanie koloru
-święta geometria i symbolika oraz liczby w mandalach
-rysunki terapeutyczne i diagnostyczne,

TERAPIA DŹWIĘKIEM:
-metody terapii dźwiękiem:
-oczyszczanie,
-harmonizowanie,
-kreowanie,
-różne teorie działania dźwięków ,
-terapia pieśnią,
-terapia rytmem,
-teatr improwizacji ruchu i dźwięku-wyzwalanie ekspresji poprzez ruch i głos,

TERAPIA POEZJĄ, KREATYWNE PISANIE:
-terapia poezją, różne formy i zastosowanie,
-kreatywne pisanie i timeline therapy,
-storytelling,
-wykorzystanie kreatywnego pisania w uwalnianiu skutków traumy i urazów emocjonalnych,
-kreatywny dialog i aktywna wyobraźnia , pisanie jako metoda dialogu z podosobowościami i archetypami oraz otwierania się na wewnętrzne prowadzenie.

TECHNIKI RELAKSACYJNE:
-jak wprowadzać ludzi w relaksację:
-automasaż,
-elementy masażu,
-ćwiczenia rozciągające,
-elementy jin jogi,
-ćwiczenia równoważące meridiany,
-oddechowe: uspokajające, stymulujące, równoważące, uwalniające.

WIZUALIZACJA TERAPEUTYCZNA:
-wizualizację wspierające relaksacje,
-praca z tematami w wizualizacji:
-regeneracja,
-zakorzenienie,
-uzdrawianie kolorami,
-wewnętrzny uśmiech itd

PRACA Z UWAŻNOŚCIĄ I ŚWIADOMOŚCIĄ:
-uważność i świadomość w pracy z wzorcami,
-mindfullness somatyczna- czyli rozwijanie świadomości ciała,
-wprowadzenie do Zen Coaching,
-skanowanie ciała,
-świadomość oddechu,
-wewnętrzny uśmiech,
-różne techniki oddechowe.

ZMIANA WZORCÓW:
-terapie typu tapping (DYNAMIND , EFT) w połączeniu z tańcem, rysowaniem mandal i pracą z ciałem, czy afirmacjami itd

RYTUAŁY TEREAPEUTYCZNE I TEATR TAŃCA:
-Tworzenie procesów i rytuałów terapeutycznych, w formie teatru tańca, w odpowiedzi na różne wyzwania społeczne, kulturowe i grupowe (inspiracja praca Anny Halprin),

WYKORZYSTANIE TERAPII EKSPRESYJNYCH W PRACY Z KLIENTEM INDYWIDUALNYM
-Przykłady zastosowania technik ekspresyjnych w sesji indywidualnych, w formie coachingu,
Czyli wspieranie odkrywania własnych rozwiązań, poprzez zadawanie kluczowych pytań i znajdowanie odpowiedzi np. z pomocą rysunku.

Praca z różnymi grupami,
-zasady pracy z dorosłymi,
-taniec na krzesłach dla osób starszych,
-taniec z dziećmi,
-zajęcia z niepełnosprawnymi.

Filmy z zajęć:
Akademia Terapii Ekspresyjnych 2018

Akademia Terapii Ekspresyjnych 2017

Akademia Terapii Ekspresyjnych 2016

Terapie ekspresyjne

Teatr Improwizacji Tańca:

Taniec Relacji:

Taniec Terapeutyczny:

http://www.mateuszwiszniewski.eu/filmy_ze_zdjeciami_z_zajec_-345.html
Relacje uczestników:
http://www.mateuszwiszniewski.eu/relacje_uczestnikow_ate_-343.html

-TEORETYCZNE PODSTAWY TERAPII EKSPRESYJNYCH
-Inspiracje Psychologią Jungowską, terapią Psychomotoryczną, Psychosyntezą, pracą z ciałem: Bioenergetyką, Psychologią Integralną, inspiracje Core Energetics, Antropologią Tańca, teorią pracy z traumą.

UMIEJĘTNOŚCI INSTRUKTORA TERAPII EKSPRESYJNYCH:
-zasady prowadzenia zajęć,
-jak tworzyć i dobierać procesy oraz rytuały terapeutyczne dla indywidualnych klientów i grup z, którymi się pracuje,
-towarzyszenie i wspieranie w procesie ważnych życiowych zmian,
-tworzenie grupy wsparcia,
-Kreatywna edukacja i wychowanie do twórczości-wykorzystanie technik arteterapii i terapii ekspresyjnych w edukacji.

Link do szczegółowego programu znajdziesz TU:

http://www.mateuszwiszniewski.eu/program_akademii_terapii_ekspresyjnych-371.html

Informacje organizacyjne:

Czas trwania: Szkolenie obejmuje 8 warsztatów dwudniowych (zajęcia weekendowe, raz w miesiącu) i 1 warsztat czterodniowy (opcjonalnie zjazd majowy lub czerwcowy) lub 10 warsztatów dwudniowych (do ustalenia).

Przewidywane terminy: październik 2018 – czerwiec 2019. Terminy mogą ulec zmianie po uzgodnieniu z grupą.

Aby ułatwić podjęcie decyzji poprzez doświadczenie metody i sposobu pracy, pierwsze warsztaty będą miały charakter otwarty i niezobowiązujący.
Pod koniec pierwszego spotkania zostaną podpisane umowy o deklaracji uczestnictwa w całym cyklu ATE.

Opuszczone warsztaty można odrobić biorąc udział w równoległych edycjach kursu lub kolejnych, bez dodatkowych opłat lub w trakcie obozu wakacyjnego dla uczestników kursu ATE.

Zajęcia trwają w soboty od 10:00 do 18:00 i w niedziele od 10:00 do 17.00.
Opuszczone warsztaty można odrobić bez dodatkowych opłat biorąc udział w równoległych lub kolejnych edycjach kursu.

Uczestnicy, którzy odbędą wszystkie 10 spotkań otrzymają dyplom ukończenia kursu i upoważnienie do stosowania ćwiczeń zawartych w tym programie w swojej pracy jako instruktorzy.

Prowadzący: dr Mateusz Wiszniewski arteterapeuta, Coach certyfikowany w Zen Coaching Network.
Od wielu lat prowadzi warsztaty i sesje indywidualne z zakresu terapii ekspresyjnych, tańca i rysunku (od 2000) oraz ćwiczeń relaksacyjnych i wizualizacji (od 1994). Jest jednym z wykładowców podyplomowego studium arteterapii, choreoterapii i muzykoterapii.
Brał udział w warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez wielu mistrzów terapii ekspresyjnych, między innymi w USA (Anny Halprin, Gabrielle Roth, Emilie Conrad, Ruth Zaporah). Jest instruktorem improwizacji tańca i symboliki ciała (metoda Kapperta) , eksperymentalnego teatru tańca, Kino Mana-hawajskiej pracy z ciałem: masażu Lomilomi i tańca Hula oraz Chi Kung-Healing Dao. Uczył się metod pracy z traumą. Obecnie ukończył drugi rok czteroletniego szkolenia pracy z ciałem. Jest autorem książek: Uzdrawiający Taniec, Zrelaksuj się i Żyj Twórczo, Samouzdrawianie i Praca ze Snami, Huna w Samouzdrawianiu i Autoterapii oraz Potęga Wizualizacji, Taniec jako terapia.

Informacje i zgłoszenia:
Kontakt z prowadzącym: Mateusz Wiszniewski, stardance33@gmail.com, 791927957, www.mateuszwiszniewski.eu, www.terapiaprzezsztuke.pl.

Cena: 4000PLN za 10 warsztatów-120 godzin.
Przy wpłacie z góry za całość-10% zniżki-cena 3600PLN.

Twoje miejsce rezerwuje przesłanie przedpłaty 300 PLN na konto: Merkury-Mateusz Wiszniewski, Millenium Big Bank S.A. nr konta: 08-11602202-0000000028169266

Więcej informacji:

Mateusz Wiszniewski-791 927 957,
stardance33@gmail.comwww.terapiaprzezsztuke.pl, www.mateuszwiszniewski.eu, 
FB/ terapie ekspresyjne, FB/ healing mandala art.
Youtube.com kanał:
https://www.youtube.com/channel/UCBI08B22ljE9o21-PMatNjw?view_as=subscriber