CZYM SĄ TERAPIE EKSPRESYJNE? 

Sztuki (terapie) Ekspresyjne
łączą sztuki wizualne, ruch, dramę, muzykę, pisanie i inne procesy twórcze, by wspierać głęboki rozwój osobisty i rozwój społeczności.

Zmierzają do rozwijania podejścia multimodalnego w obrębie psychologii, rozwoju organizacji, społeczności, sztuki i edukacji.

Poprzez zintegrowanie (odmiennych) procesów twórczych i pozwalanie by jeden przepływał w drugi, zdobywamy dostęp do naszych wewnętrznych zasobów, co pomaga nam w uzdrawianiu, osiąganiu większej klarowności, iluminacji i twórczości.
Na podstawie definicji terapii ekspresyjnych umieszczonych na stronie Amerykańskiego Towarzystwa Terapii Ekspresyjnych www.ieata.org 

Korzyści z praktykowania terapii ekspresyjnych:
TANIEC TERAPEUTYCZNY:

-pomaga uwalniać się od skutków stresu,
-wspiera integrację ciała i umysłu,
-poprawia kondycję fizyczną, koordynację ruchową, inteligencję kinestetyczną, gracje w sposobie poruszania się,
-pomaga poczuć się młodziej poprzez stymulowanie wydzielania endorfin i rozluźnianie powięzi,
-pomaga w terapii deficytów rozwojowych i zaburzeń więzi,
-wspiera rozwój inteligencji emocjonalnej i świadomości ciała,
-poprawia jakość relacji i rozwija “inteligencję relacji”,
-rozwija zdolność ekspresji i improwizacji,
-wspiera procesy uzdrawiania, podnoszenia wibracji i uwalniania blokad energetycznych.
-wspiera otwieranie się na doświadczenia duchowe i transpersonalne,

MANDALA TERAPEUTYCZNA:
-pomaga radzić sobie ze stresem i poprawić nastrój,
-wspiera proces indywiduacji,
-uczy rozumienia języka podświadomości poprzez rozumienie języka znaczenia symboli, kolorów i kompozycji,
-rozwija inteligencję wizualną i plastyczną,
-wspiera rozwój siły kreacji,
-rozwija poczucie własnej wartości,
-wspiera rozwijanie zdolności rozumienia siebie,
-wspiera procesy uzdrawiania, podnoszenia wibracji i uwalniania blokad energetycznych.
-wspiera otwieranie się na doświadczenia duchowe i transpersonalne,

RYSUNEK TERAPEUTYCZNY:
-ułatwia rozumienie siebie i diagnozowanie,
-wspiera twórcze rozwiązywanie problemów,

PRACA Z GŁOSEM I DŹWIĘKIEM,
-poprawia proces oddychania,
-otwiera gardło i rozwija zdolności ekspresji,
-pomaga w radzeniu sobie z bólem fizycznym i emocjonalnym,
-wspiera doświadczanie i ekspresje emocji,
-rozwija inteligencję muzyczną,
-pomaga uwalniać blokady w ciele na poziomie wibracyjnym i komórkowym,
-wspiera procesy leczenia, uzdrawiania, podnoszenia wibracji i uwalniania blokad energetycznych.
-wspiera otwieranie się na doświadczenia duchowe i transpersonalne,

TERAPIA POEZJĄ I KREATYWNE PISANIE:
-wspiera w rozumieniu siebie i życia,
-rozwija zdolność rozumienia życiowych lekcji,
-pomaga radzić sobie z bólem i cierpieniem,
-wspiera rozwijanie poczucia własnej wartości i proces samorealizacji,
-wspiera leczenie chorób i zwiększa szanse na wyleczenie
(potwierdzone badaniami),
-wspiera rozwijanie inteligencji słowa i zdolności wyrażania się,

TEATR TAŃCA I DRAMA:
-rozwija zdolność rozmienia roli,
-rozwija zdolność rozumienia procesów grupowych i relacyjnych,
-pomaga zrozumieć ukryte scenariusze i mity życiowe,
-“rozwija inteligencję roli i zdolność występowania”.

Misja Akademii Terapii Ekspresyjnych:

Propagować terapeutyczne i edukacyjne wykorzystanie terapii ekspresyjnych (tańca terapeutycznego, teatru improwizacji tańca, mandali terapeutycznej i rysunku, pracy z głosem, dźwiękiem i pieśnią, terapii poezją i kreatywnego pisania, dramy) poprzez organizacje warsztatów, szkolenia dla instruktorów Akademia Terapii Ekspresyjnych, sesji indywidualnych,
i publikacji.

Informacja o najbliższych warsztatach i szkoleniach:
stardance33@gmail.com, 791927957