Akademia Terapii Ekspresyjnych XX edycja 2020-21

Akademia Terapii Ekspresyjnych XX edycja 2020-21

Warszawa-początek 14-15.11.2020

 

Sztuka towarzyszyła ludziom od tysięcy lat. Taniec, śpiew, rysunek, symbole, opowiadanie historii pomagały w trakcie szamańskich ceremonii uzdrawiania, pomagały w doświadczaniu duchowych wymiarów życia, w trakcie religijnych ceremonii i duchowych przekazów. Continue reading

Continue reading...

Teatr Tańca Anny Halprin-na pograniczu sztuki, rytuału i terapii i jego polska adaptacja

Streszczenie:
Artykuł przedstawia historyczne korzenie terapeutycznego teatru tańca. Opisuje zanik i odrodzenie się w kulturze europejskiej tańca rozumianego jako forma terapii. Prezentuje działalność Anny Halprin jako najwybitniejszego współczesnego przedstawiciela terapeutycznego teatru tańca. Omawia korzenie i ewolucję jej poglądów i praktyki Continue reading

Continue reading...

Jerzy Grotowski-pionier terapii ekspresyjnych

Jerzy Grotowski-polski pionier terapii ekspresyjnych.

Sztuka, terapia i uzdrawianie mają wspólne starożytne korzenie. W pierwotnych społeczeństwach nie było podziału na szamanów, psychiatrów, artystów i performerów.
Wszystkie te funkcje pełniła jedna i ta sama osoba-“praperformer”.
Praperformer był praszamanem, praartystą, prakapłanem, pralekarzem, Continue reading

Continue reading...